Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 211975 văn bản

21

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đồng Nai,Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình,Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình,Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

22

Kế hoạch 116/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

116/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính Đồng Nai,Thông tin kiểm soát thủ tục hành chính Đồng Nai,Thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

23

Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5056/QD-UBND,Quyết định 5056 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

24

Quyết định 5055/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

5055/QD-UBND,Quyết định 5055 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

25

Quyết định 5054/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

5054/QD-UBND,Quyết định 5054 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán,Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

26

Quyết định 5053/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

5053/QD-UBND,Quyết định 5053 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch sử dụng đất Nhơn Trạch Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

27

Quyết định 5052/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

5052/QD-UBND,Quyết định 5052 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thống Nhất,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thống Nhất Đồng Nai,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

28

Quyết định 5051/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

5051/QD-UBND,Quyết định 5051 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc,Kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

29

Quyết định 5050/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

5050/QD-UBND,Quyết định 5050 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

30

Quyết định 5049/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

5049/QD-UBND,Quyết định 5049 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

31

Quyết định 5048/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

5048/QD-UBND,Quyết định 5048 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

32

Quyết định 5047/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5047/QD-UBND,Quyết định 5047 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom,Kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

33

Quyết định 5046/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

5046/QD-UBND,Quyết định 5046 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

34

Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai

5006/QD-UBND,Quyết định 5006 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách,Công khai số liệu quyết toán ngân sách Đồng Nai,Quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

35

Quyết định 4989/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Đồng Nai

4989/QD-UBND,Quyết định 4989 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Đồng Nai,Công khai dự toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

36

Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

61/2020/QD-UBND,Quyết định 61 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

37

Kế hoạch 15966/KH-UBND năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021

15966/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính Đồng Nai 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

38

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường,Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường Đồng Nai,Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

39

Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

57/2020/QD-UBND,Quyết định 57 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

40

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất Đồng Nai 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Đồng Nai,Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29