Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HUNG YEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9194 văn bản

1

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về thành lập Đội Trật tự đô thị, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND H­ưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

2

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯNG YÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH H­ƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc

Ban hành: 21/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

3

Quyết định 1012/QĐ-BXD năm 2007 về công nhận thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

4

Quyết định 1161/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015 do tỉnh Hưng Yên ban hành

ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THỊ XÃ HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, CÓ XÉT ĐẾN 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

5

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND về Quy định đơn giá dịch vụ công ích đô thị - thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

67/2006/QD-UBND,Quyết định 67 2006,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 14

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

6

Nghị định 17-CP năm 1997 về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

17-CP,Nghị định 17-CP 1997,Chính phủ,Chia huyện,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Thị xã Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP Hà

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

7

Nghị định 108/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

108/2003/ND-CP,Nghị định 108 2003,Chính phủ,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Thành lập phường,Thị xã Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

8

Quyết định 02-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

02-HDBT, Quyết định 02-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thị xã Hưng Yên, Mở rộng thị xã, Tỉnh Hải Hưng, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

9

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bãi bỏ Khoản c Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

10

Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

11

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

09/2018/QD-UBND,Quyết định 09 2018,Tỉnh Hưng Yên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

12

Quyết định 3271/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3271/QD-UBND,Quyết định 3271 2017,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3271/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

13

Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ MỸ HÀO THUỘC TỈNH HƯNG YÊN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ MỸ HÀO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

14

Chỉ thị 06/CT-CTUBND năm 2019 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên

06/CT-CTUBND,Chỉ thị 06 2019,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

15

Quyết định 926/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

926/QD-UBND,Quyết định 926 2019,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 926/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 11 tháng 4

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

16

Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Can cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

17

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

thế Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bãi bỏ Khoản c Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

18

Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hưng Yên trên vệ tinh giai đoạn 2018-2023 do tỉnh Hưng Yên ban hành

2972/QD-UBND,Quyết định 2972,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2972/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

19

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

46/2018/QD-UBND,Quyết định 46,Tỉnh Hưng Yên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

20

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bãi bỏ Khoản c Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; bãi bỏ các quy định, văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36