Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 211815 văn bản

181

Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Hợp tác năm 2012; Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác ; Căn cứ

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

182

Quyết định 3722/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác áp dụng tại cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác) Mẫu I.01 CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……. ngày … tháng … năm.... GIẤY THÔNG BÁO Thành lập/Thay đổi tổ hợp tác Kính gửi: Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn1 Tôi là (ghi họ tên bằng chữ

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

183

Quyết định 2188/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thành phố Hà Nội

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Thành phố Hà Nội,Thi Trung học phổ thông quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Thành lập ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

184

Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

185

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND thông qua đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

03/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2012,Tỉnh Bình Phước,Đề án thí điểm thành lập Ban ,Ban của Hội đồng nhân dân ,Ban của HĐND tỉnh Bình Phước,Thông qua đề án,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

186

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

187

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2012 thành lập phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2012,Tỉnh Cao Bằng,Thành lập phường,Tỉnh Cao Bằng,Thị xã Cao Bằng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

188

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2015 Giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc , thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC BẢN, KHU PHỐ THUỘC , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003; Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

189

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 54/2005/NQ-HĐND12 phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2005/NQ-HĐND12 NGÀY 14/12/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRƯỜNG LAO ĐỘNG HỘI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

190

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính đối với 69 , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố sau khi mở rộng và sắp xếp theo Nghị quyết 935/NQ-UBTVQH13 và 786/NQ-UBTVQH14 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa,Phân loại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính,Phân loại sau khi mở rộng đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

191

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Tiêu chí xét duyệt Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

192

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá bơm tiêu thoát nước vùng nội thị thuộc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH GIÁ BƠM TIÊU THOÁT NƯỚC VÙNG NỘI THỊ THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ VÀ THỊ PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

193

Nghị quyết 201/NQ-HĐND năm 2018 về thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

201/NQ-HDND,Nghị quyết 201 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

194

Nghị quyết 51/2017/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

195

Quyết định 3970/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thành lập Đội công tác hội tình nguyện tại , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐỘI CÔNG TÁC HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

196

Quyết định 4055/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp chuyển thôn, tổ dân phố từ , thị trấn của huyện Sa Pa thành thôn, tổ dân phố thuộc , phường của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP CHUYỂN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TỪ , THỊ TRẤN CỦA HUYỆN SA PA THÀNH THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC , PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ SA PA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

197

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương

tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính và số đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Thuận An, cụ thể như sau: 1. Diện tích tự nhiên: 83,71 km2. 2. Dân số: 508.433 người. 3. Địa giới hành chính: a) Phía Bắc giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. b) Phía Nam giáp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. c) Phía

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

198

Quyết định 1848/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

P. Phú Sơn 6 San lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thi xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2,10 P. Bắc Sơn IV Đất công trình thể thao 0,45

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

199

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương

dân số, địa giới hành chính và số đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Dĩ An, cụ thể như sau: 1. Diện tích tự nhiên: 60,10 km2. 2. Dân số: 403.760 người. 3. Địa giới hành chính: a) Phía Bắc giáp thị xã Tân Uyên. b) Phía Nam giáp quận 9, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. c) Phía Đông giáp thành phố Biên Hòa, tỉnh

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

200

Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỘ KINH DOANH); THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213