Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân do tỉnh Bình Thuận bàn hành

Số hiệu: 61/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ LƯƠNG SƠN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH; THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN NGHĨA VÀ CHIA TÁCH XÃ TÂN THẮNG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ TÂN THẮNG VÀ XÃ THẮNG HẢI THUỘC HUYỆN HÀM TÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét Tờ trình số 2418/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập 02 đơn vị hành chính là xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận theo quy mô và vị trí địa lý như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn:

a) Điều chỉnh 4.232,95ha diện tích tự nhiên (không điều chỉnh dân số, lao động) của xã Lương Sơn cho xã Hòa Thắng;

b) Điều chỉnh 5.975,87ha diện tích tự nhiên, 355 người/80 hộ và 175 lao động của xã Lương Sơn cho xã Sông Bình;

c) Thị trấn Lương Sơn được thành lập trên cơ sở:

- Diện tích : 2.992,69ha;

- Dân số : 13.843người /2.972 hộ;

- Vị trí địa lý :

+ Đông giáp : xã Hồng Thái, xã Phan Thanh;

+ Tây giáp : xã Sông Lũy;

+ Nam giáp : xã Hòa Thắng;

+ Bắc giáp : xã Sông Bình.

Sau khi thành lập, thị trấn Lương Sơn có 5 khu phố và 3 thôn.

2. Thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải:

2.1. Thành lập thị trấn Tân Nghĩa là thị trấn trung tâm huyện lỵ của huyện Hàm Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Nghĩa:

- Diện tích tự nhiên : 5.520 ha;

- Dân số : 12.679 người/ 2.643 hộ.

Sau khi thành lập thị trấn Tân Nghĩa có 08 khu phố.

2.2. Chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải:

a) Xã Tân Thắng (mới): gồm các thôn Cô Kiều, Phò Trì, Gò Găng, Gò Đồn, Hồ Lân, Hiệp Hòa và Hàm Thắng.

- Diện tích tự nhiên : 11.163 ha;

- Dân số : 9.610 người /1.895 hộ;

- Vị trí địa lý :

+ Đông giáp : xã Sơn Mỹ, xã Tân Xuân thuộc huyện Hàm Tân;

+ Tây giáp : xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân;

+ Nam giáp : biển Đông;

+ Bắc giáp : xã Tân Hà thuộc huyện Hàm Tân.

b) Xã Thắng Hải: gồm các thôn Thôn Bàu Giêng, Thắng Hải, Hà Lãng, Suối Bang và Suối Tứ:

- Diện tích tự nhiên : 9.898 ha;

- Dân số : 6.062 người /1.281 hộ;

- Vị trí địa lý :

+ Đông giáp : xã Tân Thắng (mới);

+ Tây giáp : tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Nam giáp : biển Đông;

+ Bắc giáp : tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân do tỉnh Bình Thuận bàn hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177