Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 168852 văn bản

301

Quyết định 1954/QĐ-TTg năm 2019 về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

1954/QD-TTg,Quyết định 1954 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ,Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 10,Quản lý nhà nước đối với di tích,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

302

Thông báo 359/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành

359/TB-VPCP,Thông báo 359 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp,Kết luận tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

303

Quyết định 214-CP năm 1970 về việc ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

214-CP,Quyết định 214-CP 1970,Hội đồng Chính phủ,Phủ Thủ tướng,Phân vạch địa giới,Đơn vị hành chính xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY NHIỆM CHO

Ban hành: 21/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

304

Thông báo 285/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

285/TB-VPCP,Thông báo 285 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Buổi làm việc với lãnh đạo Phú Yên ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

305

Quyết định 1811/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1811/QD-TTg,Quyết định 1811 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch,Luật dân quân tự vệ,Triển khai,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1811/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

306

Quyết định 1745/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1745/QD-TTg,Quyết định 1745 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bệnh lao ,Ủy Ban quốc gia,Chấm dứt ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

307

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác tiêm chủng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/CT-TTg,Chỉ thị 28 2019,Thủ tướng Chính phủ,Tiêm chủng,Công tác tiêm chủng ,Tăng cường công tác,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

308

Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1704/QD-TTg,Quyết định 1704 2019,Thủ tướng Chính phủ,Dự toán,Giao dự toán ,Ngân sách Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1704/QĐ-TTg

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

309

Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

323/TB-VPCP,Thông báo 323 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc,Kết luận tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc,Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

310

Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc ---------------- Số: 322/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NINH Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

311

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

318/TB-VPCP,Thông báo 318 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh,Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình,Kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bắc Ninh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

312

Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

317/TB-VPCP,Thông báo 317 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Hà Nam,Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

313

Quyết định 1679/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1679/QD-TTg,Quyết định 1679 2019,Thủ tướng Chính phủ,Ngày dân số Việt Nam,Chiến lược Dân số Việt Nam,Chỉ tiêu dân số ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1679/QĐ-TTg

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

314

Điều lệ tạm thời số 646-TTg về việc quy định việc điều chỉnh quan hệ giữa người làm công và chủ xí nghiệp trong các xí nghiệp tư doanh do Phủ Thủ Tướng ban hành

646-TTg,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 646-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1955 ĐIỀU LỆ TẠM THỜI QUY

Ban hành: 27/12/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

315

Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 305/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HƯNG YÊN Ngày 8 tháng 8 năm 2020, tại tỉnh Hung Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

316

Thông tư 623-TTg năm 1955 quy định việc tổ chức các bộ phận chuyên trách công tác dân tộc ở các cấp do Phủ Thủ Tướng ban hành

623-TTg,Thông tư 623-TTg 1955,Phủ Thủ tướng,Công tác dân tộc,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 623-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1955

Ban hành: 28/11/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

317

Thông báo 298/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 298/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN Ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

318

Thông báo 297/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

297/TB-VPCP,Thông báo 297 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu,Kết luận Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Lai Châu,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

319

Thông báo 296/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

296/TB-VPCP,Thông báo 296 2020,Tỉnh Sơn La,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La,Kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Sơn La,Kết luận của Phó Thủ tướngi làm việc với lãnh đạo Sơn La,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

320

Thông báo 293/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

293/TB-VPCP,Thông báo 293 2020,Tỉnh Bình Thuận,Kết luận tại buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Bình Thuận,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Thương mại,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251