Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 168819 văn bản

261

Chỉ thị 5334-TN năm 1958 về chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch cho các xí nghiệp quốc doanh năm 1958 do Phủ Thủ tướng ban hành

5334-TN,Chỉ thị 5334-TN 1958,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5334-TN Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1958 CHỈ THỊ VỀ CHỦ TRƯƠNG THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CHO CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NĂM 1958 Năm 1958

Ban hành: 21/11/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

262

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tăng cường tiết kiệm điện,Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng hàng năm,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

263

Quyết định 1527/QĐ-TTg năm 2016 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

1527/QD-TTg,Quyết định 1527 2016,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công tác,Phân công công tác lãnh đạo,Phó Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

264

Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

537/QD-TTg,Quyết định 537 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 ,Truyền thông Dân số ,Chương trình Truyền thông Dân số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

265

Thông tư 215-TTg năm 1957 về việc tổ chức điều tra thủ công nghiệp cá thể và công tư doanh nửa đầu năm 1957 do Phủ Thủ tướng ban hành

215-TTg,Thông tư 215-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Thủ công nghiệp cá thể,Thủ công nghiệp,Điều tra thủ công nghiệp,Thủ công nghiệp công tư doanh PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 215-TTg Hà Nội,

Ban hành: 22/05/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

266

Nghị định 215-TTg năm 1958 bãi bỏ Nghị định 651-TTg về chế độ tiền lương và chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản do Phủ Thủ Tướng ban hành

215-TTg,Nghị định 215-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Chế độ tiền lương,Chế độ lao động,Công trường kiến thiết cơ bản,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 215-TTg Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

267

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

447/QD-TTg,Quyết định 447 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công bố dịch bệnh truyền nhiễm,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

268

Thể lệ tạm thời số 134-TTg về việc lập và xét duyệt kế hoạch thu chi tài vụ của xí nghiệp quốc doanh do Phủ Thủ tường ban hành

134-TTg,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1957 THỂ LỆ TẠM THỜI VỀ VIỆC LẬP VÀ XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH THU CHI TÀI VỤ CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH Điều

Ban hành: 04/04/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

269

Thông tư 131-TTg năm 1957 quy định tạm thời vấn đề phân biệt một số chi phí trong kế hoạch thu chi tài vụ của xí nghiệp quốc doanh năm 1957 do Phủ Thủ tướng ban hành

131-TTg,Thông tư 131-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Xí nghiệp quốc doanh,Phân biệt chi phí,Kế hoạch thu chi tài vụ,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-TTg Hà

Ban hành: 04/04/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

270

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/2020/QD-TTg,Quyết định 09 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế,Xử lý chất thải ,Phương án ứng phó,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2020/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

271

Thông tư 7252-NC năm 1957 quy định mẫu con dấu dùng cho Ủy ban Hành chính và cơ quan chuyên môn các tỉnh trực thuộc Trung ương do Phủ Thủ tướng ban hành

7252-NC,Thông tư 7252-NC 1957,Phủ Thủ tướng,Ủy ban hành chính,Mẫu con dấu ủy ban hành chính,Mẫu con dấu,Cơ quan chuyên môn,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7252-NC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1957 THÔNG TƯ VỀ

Ban hành: 10/12/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

272

Thông tư 537-TTg năm 1957 quy định chế độ công tác và chế độ đãi ngộ áp dụng cho cán bộ và nhân viên Bộ Ngoại giao công tác ở nước ngoài do Phủ Thủ tường ban hành

537-TTg,Thông tư 537-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Chế độ công tác,Chế độ đãi ngộ,Cán bộ nhân viên ngoại giao,Đãi ngộ cán bộ nhân viên ngoại giao,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 537-TTg

Ban hành: 06/11/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

273

Thông tư 491-TTg năm 1957 về việc đăng các văn kiện, thông cáo, thông báo của các cơ quan chính quyền trên báo chí do Phủ thủ tướng ban hành

491-TTg,Thông tư 491-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Văn kiện cơ quan,Thông cáo báo chí,Thông báo cơ quan,Thông cáo cơ quan,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 491-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

274

Nghị định 1119-TTg năm 1956 sửa đổi Nghị định 1056-TTg quy định những nguyên tắc thu thuế nông nghiệp ở miền núi do Phủ Thủ Tướng ban hành

1119-TTg,Nghị định 1119-TTg 1956,Phủ Thủ tướng,Thu thuế nông nghiệp ở miền núi,Thuế - Phí - Lệ Phí PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1119-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1956

Ban hành: 06/11/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

275

Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

307/QD-TTg,Quyết định 307 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tổng điều tra,Sản xuất kinh doanh,Kinh tế,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 307/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2020

276

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Cách ly y tế ,Khai báo y tế ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

277

Quyết định 50-BT năm 1972 về việc sáp nhập xã Trung Hưng và thôn Yên Thịnh II thuộc xã Đường Lâm, huyện Ba Vì vào thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

50-BT,Quyết định 50-BT 1972,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Xã Trung Hưng,Thôn Yên Thịnh II,Xã Đường Lâm,Huyện Ba Vì,Thị xã Sơn Tây,Tỉnh Hà Tây,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-BT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1972 QUYẾT

Ban hành: 16/10/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

278

Thông báo 849/TB-TCTTTg ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 9 năm 2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

849/TB-TCTTTg,Thông báo 849 2017,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Tổ công tác,Tổ công tác cải cách hành chính,Thành lập Tổ công tác kiểm tra ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

279

Thông báo 383/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

383/TB-VPCP,Thông báo 383 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Lạng Sơn,Kết luận Phó Thủ tướng công tác dân tộc,Buổi làm việc với Lạng Sơn về công tác dân tộc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

280

Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9/CT-TTg,Chỉ thị 9 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Tạo điều kiện thuận lợi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54