Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 168854 văn bản

221

Quyết định 11-BT năm 1975 về việc chia thị xã Mường Giôn thuộc huyện Quảng Nhai, tỉnh Sơn La thành hai xã và đổi tên xã Lạc Giản thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

11-BT,Quyết định 11-BT 1975,Phủ Thủ tướng,Chia thị xã,Tỉnh Sơn La,Huyện Yên Dũng,Huyện Quảng Nhai,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11-BT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG PHỦ

Ban hành: 22/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

222

Thông tư 139-TTg năm 1960 về thể lệ tạm thời về hợp đồng giao nhận thi công xây dựng cơ bản do Phủ Thủ Tướng ban hành

139-TTg,Thông tư 139-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Xây dựng cơ bản,Hợp đồng giao nhận,Xây dựng - Đô thị PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 1960

Ban hành: 28/06/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

223

Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1295/QD-TTg,Quyết định 1295 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế,Danh mục bí mật lĩnh vực y tế,Ban hành danh mục bí mật nhà nước về y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

224

Thông tư 104-TTg năm 1960 về việc cải tiến công tác lập kế hoạch và chế độ báo cáo thống kê giá thành giữa các cơ quan Nhà nước do Phủ Thủ Tướng ban hành

104-TTg,Thông tư 104-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Lập kế hoạch,Báo cáo thống kê,Chế độ báo cáo thống kê,Thống kê giá thành,Giá thành,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-TTg

Ban hành: 07/05/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

225

Thông tư 100-TTg năm 1960 về việc giải thể các Ban kiểm tra tài sản ứ đọng và giao nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương do Phủ Thủ Tướng ban hành.

100-TTg,Thông tư 100-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Giải thể ban kiểm tra tài sản,Tài sản ứ đọng,Ban kiểm tra tài sản ứ đọng,Kiểm tra tài sản ứ đọng,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-TTg

Ban hành: 26/04/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

226

Thông tư 98-TTg năm 1960 về việc thanh toán các khoản nợ của các xí nghiệp tư bản tư doanh khi thực hiện công tư hợp doanh do Phủ Thủ Tướng ban hành.

98-TTg,Thông tư 98-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Thanh toán nợ,Xí nghiệp tư bản tư doanh,Tư bản tư doanh,Công tư hợp doanh,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98-TTg Hà

Ban hành: 23/04/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

227

Thông tư 057-TTg năm 1960 hướng dẫn thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II do Phủ Thủ Tướng ban hành

057-TTg,Thông tư 057-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Luật Bầu cử Đại biểu HĐND,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* Số: 057-TTg VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 1960 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 04/03/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

228

Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1148/QD-TTg,Quyết định 1148 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải,Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng ,Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

229

Thông tư 024-TTg năm 1960 thi hành bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế theo Nghị định 004-TTg do Phủ Thủ Tướng ban hành

024-TTg,Thông tư 024-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Hợp đồng kinh tế,Chế độ hợp đồng kinh tế,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 024-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1960

Ban hành: 22/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

230

Thông tư 025-TTg năm 1960 về tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi xử lý và lề lối làm việc của Hội đồng trọng tài các cấp do Phủ Thủ Tướng ban hành

025-TTg,Thông tư 025-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Hội đồng trọng tài,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 025-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1960

Ban hành: 22/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

231

Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

999/CD-TTg,Công điện 999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác khắc phục hậu quả động đất 2020,Tập trung khắc phục hậu quả động đất,Khắc phục hậu quả động đất 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

232

Thông tư 013-TTg năm 1960 quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức thôi việc vì già, yếu, mất sức lao động do Phủ Thủ tướng ban hành

013-TTg,Thông tư 013-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Chế độ trợ cấp,Cán bộ công nhân viên chức thôi việc,Chế độ trợ cấp mất sức lao động,Cán bộ công nhân viên chức già,Cán bộ công nhân viên chức yếu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

233

Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

995/CD-TTg,Công điện 995 2020,Thủ tướng Chính phủ,Động đất Sơn la Lai Châu Hòa Bình,Kiểm tra khắc phục hậu quả động đất,Khẩn trương kiểm tra khắc phục hậu quả động đất,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

234

Nghị định 005-TTg năm 1960 sửa đổi Nghị định 489-TTg về điều lệ đăng ký các loại kinh doanh công thương nghiệp do Phủ Thủ Tướng ban hành

005-TTg,Nghị định 005-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Điều lệ đăng ký kinh doanh,Kinh doanh công thương nghiệp,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 005-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 01

Ban hành: 04/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

235

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp quản lý động vật hoang dã,Giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã,Dừng nhập khẩu động vật hoang dã,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

236

Thông tư 437/TTg năm 1959 ban hành bản phương án quy định phương pháp căn bản điều tra tính toán sức mua và các biểu mẫu tính sức mua hàng năm do Phủ Thủ Tướng ban hành

437/TTg,Thông tư 437 1959,Phủ Thủ tướng,Tính toán sức mua,Biểu mẫu tính sức mua,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 437/TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1959

Ban hành: 07/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

237

Thông tư 434-TTg năm 1959 bổ sung Thể lệ tạm thời 133-TTg về việc trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp do Phủ Thủ Tướng ban hành

434-TTg,Thông tư 434-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Trích lập quỹ,Sử dụng quỹ tiền thưởng,Lập quỹ tiền thưởng,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 434-TTg Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

238

Công điện 955/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

955/CD-TTg,Công điện 955 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ 2020,Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ Hà Giang,Khắc phục hậu quả mưa lũ Hà Giang 2020,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

239

Công điện 862/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

862/CD-TTg,Công điện 862 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống bệnh bạch hầu 2020,Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu,Chủ động ngăn chặn kiểm soát bệnh bạch hầu,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

240

Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

970/QD-TTg,Quyết định 970 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân,Danh mục bí mật thuộc Tòa án nhân dân,Thủ tướng ban hành bí mật thuộc Tòa án,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251