Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN THONG NHAT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 94902 văn bản

21

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư hoạt động hàng không chung,Thông tư vận chuyển hàng không,Hợp nhất Thông tư vận chuyển hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

22

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Căn cước công dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này. 2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác. 3. Tàng thư căn cước công dân là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

23

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ do Văn phòng Quốc hội ban hành

53/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 53 2018,Văn phòng quốc hội,Giao thông đường bộ,Luật Giao thông đường bộ,Quản lý giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

24

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành

3/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 3 2021,Bộ Nội vụ,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

25

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 1. Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

26

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

án dân sự cấp tỉnh 1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: a) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; b) Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

27

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành

23/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 23 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Luật Giao thông,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

28

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô do Văn phòng Quốc hội ban hành

thành phố Hà Nội khi triển khai các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn Thủ đô để bảo đảm quản lý thống nhất theo quy hoạch. Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân Thủ đô 1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chính quyền của thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

29

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

14. Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là sản phẩm, dịch vụ được tạo ra do khai thác công trình thủy lợi. 15. Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là khoản tiền phải trả cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Điều 3. Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi 1. Phù hợp với nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; thống nhất theo lưu

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

30

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

1/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 1 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định chính sách tinh giản biên chế,Hợp nhất Nghị định tinh giản biên chế,Văn bản hợp nhất tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

31

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành

thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ. Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế 1. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội. 2.[7] Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế để

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

32

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

đảm thống nhất theo lưu vực sông, theo nguồn nước, kết hợp với quản lý theo địa bàn hành chính. 2. Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng nước; giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đất liền và nước vùng cửa sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

33

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành

36/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 36 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Đầu tư công năm 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

34

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư quy định Chương trình Giáo dục mầm non,Hợp nhất Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

35

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

06/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn,Thông tư chống dịch bệnh động vật trên cạn,Hợp nhất Thông tư phòng bệnh động vật trên cạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

36

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo. Điều 36. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo 1. Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

37

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

trường khu dân cư; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. 5. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách với tỷ lệ tăng dần theo tăng trưởng chung; các nguồn kinh phí bảo vệ môi trường được quản lý thống nhất và ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực trọng điểm trong bảo

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

38

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh. 4. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

39

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quốc hội ban hành

thời tiết ở một khu vực nhất định, đặc trưng bởi các đại lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại khu vực đó. 12. Dự báo khí hậu là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái và xu thế của khí hậu trong tương lai, mức độ dao động của yếu tố khí hậu theo tháng, mùa, năm so với giá trị trung bình nhiều năm. 13. Biến đổi khí hậu là

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

40

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226