Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 179761 văn bản

101

Quyết định 498/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

498/QD-BGTVT,Quyết định 498 2019,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

102

Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

711/QD-BGTVT,Quyết định 711 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố mở cảng cạn Long Biên,Mở cảng cạn Long Biên,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

103

Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

174/TB-VPCP,Thông báo 174 2019,Văn phòng Chính phủ,An toàn giao thông,Bảo đảm an toàn giao thông,Công tác an toàn giao thông ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

104

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

18/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 18 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư bảo trì công trình hàng không,Hợp nhất Thông tư bảo trì công trình hàng không,Văn bản hợp nhất bảo trì công trình hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

105

Thông báo 15/2021/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam - Thái Lan

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2021/TB-LPQT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

106

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 24 2020,Bộ Giao thông vận tải,Đào tạo huấn luyện an ninh hàng không,Bồi dưỡng huấn luyện an ninh hàng không,Đào tạo bồi dưỡng huấn luyện an ninh hàng không,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

107

Thông tư 21/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực vịnh Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

21/2019/TT-BGTVT,Thông tư 21 2019,Bộ Giao thông vận tải,Vùng nước cảng biển,Khu vực quản lý,Công bố vùng nước cảng biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

108

Quyết định 970/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

970/QD-BGTVT,Quyết định 970 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn sử dụng xe tại đơn vị y tế giao thông,Định mức sử dụng xe tại đơn vị y tế giao thông,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

109

Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

1660/QD-UBND,Quyết định 1660 2020,Tỉnh Hưng Yên,Danh mục vị trí việc làm Trung tâm Tư vấn Sở Giao thông,Bản mô tả công việc Trung tâm Tư vấn Sở Giao thông,Khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Tư vấn giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

110

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

17/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 17 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư hướng dẫn quản lý cảng hàng không,Thông tư hướng dẫn khai thác cảng hàng không,Thông tư hướng dẫn quản lý khai thác sân bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

111

Quyết định 1393/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1393/QD-BGTVT,Quyết định 1393 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố văn bản về giao thông hết hiệu lực Bộ Giao thông,Văn bản về giao thông hết hiệu lực 6 tháng đầu năm,Công bố văn bả hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

112

Quyết định 1386/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1386/QD-BGTVT,Quyết định 1386 2017,Bộ Giao thông vận tải,Công bố xếp hạng tổ chức tư vấn,Xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn,Ngành giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

113

Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2269/QD-BGTVT,Quyết định 2269 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải,Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số,Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải 2025,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

114

Thông báo 425/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

425/TB-VPCP,Thông báo 425 2019,Văn phòng Chính phủ,Dự án trọng điểm ,Ngành giao thông vận tải,Công trình dự án trọng điểm,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/TB-VPCP

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

115

Thông tư 24/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2016/TT-BGTVT,Thông tư 24 2016,Bộ Giao thông vận tải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Định mức kỹ thuật,Định mức kinh tế ,Bảo dưỡng Hệ thống AIS ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

116

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 13 2018,Bộ Giao thông vận tải,Kết cấu hạ tầng giao thông,Phát triển hạ tầng giao thông,Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

117

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 09 2021,Bộ Giao thông vận tải,Điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ,Điều kiện đối với người điều khiển tham gia giao thông,Điều kiện người điều khiển tham gia giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

118

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

119

Thông báo 25/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

25/TB-VPCP,Thông báo 25 2019,Văn phòng Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Công tác trật tự an toàn giao thông,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

120

Quyết định 60/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

60/QD-BGTVT,Quyết định 60 2020,Bộ Giao thông vận tải,Mở Cảng cạn Hoàng Thành,Công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-BGTVT

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157