Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 179937 văn bản

181

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

182

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

07/2018/TT-BGTVT,Thông tư 07 2018,Bộ Giao thông vận tải,An ninh tàu biển,Tàu biển,Hoạt động tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BGTVT Hà

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

183

Quyết định 1076/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1076/QD-BGTVT,Quyết định 1076 2018,Bộ Giao thông vận tải,Sản xuất kinh doanh,Kế hoạch sản xuất kinh doanh,Công ty mẹ,Doanh nghiệp BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1076/QĐ-BGTVT

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

184

Thông tư 52/2019/TT-BGTVT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

52/2019/TT-BGTVT,Thông tư 52 2019,Bộ Giao thông vận tải,Văn bản quy phạm pháp luật ,Bãi bỏ,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2019/TT-BGTVT

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

185

Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Bản ghi nhớ về vận tải đường bộ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

63/2013/TT-BGTVT,Thông tư 63 2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

186

Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

954/QD-TTg,Quyết định 954 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tại Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Đà Nẵng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

187

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

60/2020/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về giao thông,Bãi bỏ văn bản quy phạm về giao thông vận tải,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh An Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

188

Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Khongso,Thông tư Khongso 2020,Bộ Giao thông vận tải,Khu vực hàng hải thuộc quản lý của Cảng vụ,Danh mục khu vực hàng hải quản lý của Cảng vụ,Hoạt động tàu thuyền trong khu vực hàng hải,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

189

Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/2020/TT-BGTVT,Thông tư 15 2020,Bộ Giao thông vận tải,Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ,Hoạt động trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ,Bộ Giao thông quy định thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

190

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

25/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 25 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm tra chất lượng,An toàn kỹ thuật,Xe đạp điện,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

191

Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về quy định bảo trì công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

52/2017/TT-BGTVT,Thông tư 52 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hàng hải,Hoạt động hàng hải,Bảo đảm an toàn Hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2017/TT-BGTVT

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

192

Thông tư 32/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2020/TT-BGTVT,Thông tư 32 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư bảo vệ môi trường giao thông,Sửa đổi Thông tư an toàn đường sắt đô thị,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

193

Quyết định 1609/QĐ-BGTVT năm 2019 bãi bỏ Quyết định 3173/QĐ-BGTVT Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1609/QD-BGTVT,Quyết định 1609 2019,Bộ Giao thông vận tải,Bãi bỏ Quyết định 3173/QĐ-BGTVT,Bãi bỏ quy chế tạm thời hoạt động giám sát xây dựng,Quy chế hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

194

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

phúc --------------- Số: 952/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ HÀNG NĂM TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NÚT

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

195

Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

19/2019/TT-BGTVT,Thông tư 19 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư đối tác công tư ,Hỗ trợ đối tác công tư,Giao thông Vận tải,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

196

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật về Giao thông An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về giao thông,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông vận tải An Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

197

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông cùng cấp lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1457/QD-UBND,Quyết định 1457 2020,Tỉnh Thái Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông,Thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Thái Bình,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

198

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 11 2016,Bộ Giao thông vận tải,Đăng ký phương tiện giao thông,Đăng ký phương tiện vận tải,Phương tiện giao thông đường sắt,Đường sắt quốc gia,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/12/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

199

Thông báo 353/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và các công trình, dự án hạ tầng giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

353/TB-VPCP,Thông báo 353 2019,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư xây dựng,Báo cáo tình hình đầu tư ,Dự án xây dựng,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/TB-VPCP

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

200

Thông báo 4/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4/TB-VPCP,Thông báo 4 2020,Văn phòng Chính phủ,An toàn giao thông,Tổng kết công tác,Phương hướng nhiệm vụ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4/TB-VPCP Hà

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171