Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 209595 văn bản

141

Thông báo 535/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết do Văn phòng Chính phủ ban hành

535/TB-VPCP,Thông báo 535 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Dự án BOT,Dự án BT,Doanh nghiệp,Đầu tư,Kế toán - Kiểm toán VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 535/TB-VPCP

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

142

Thông báo 246/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

246/TB-VPCP,Thông báo 246,Văn phòng Chính phủ,dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 246/TB-VPCP

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

143

Thông báo 447/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

447/TB-VPCP,Thông báo 447 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của thủ tướng,Phương hướng phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế xã hội ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

144

Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/NQ-CP

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

145

Quyết định 332/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

332/QD-TTg,Quyết định 332 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Phân loại đơn vị hành chính,Đơn vị hành chính sự nghiệp,Sửa đổi đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

146

Thông báo 685/TB-TCTTTg về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 8 năm 2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

685/TB-TCTTTg,Thông báo 685 2017,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Ý kiến kết luận ,Ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ ,Kết quả kiểm tra,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

147

Nghị quyết 75/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định liên Chính phủ về Cảng cạn do Chính phủ ban hành

75/NQ-CP,Nghị quyết 75 2014,Chính phủ,Hệ thống cảng cạn,Hiệp định liên Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/NQ-CP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

148

Thông báo 573/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

573/TB-VPCP,Thông báo 573,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Nghỉ lễ,Nghỉ lễ tết ,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 573/TB-VPCP Hà Nội,

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

149

Quyết định 22/2019/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/2019/QD-TTg,Quyết định 22 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ bảo hiểm ,Nông nghiệp,Chế độ chính sách,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

150

Thông báo 389/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

389/TB-VPCP,Thông báo 389 2017,Văn phòng Chính phủ,Phát triển hạ tầng giao thông,Cải cách hành chính,Năng lực cạnh tranh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 389/TB-VPCP

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

151

Nghị quyết 106/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

152

Thông báo 196/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

196/TB-VPCP,Thông báo 196,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị Doanh nghiệp,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/TB-VPCP

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

153

Thông báo 355/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

355/TB-VPCP,Thông báo 355 2017,Văn phòng Chính phủ,Chính sách hỗ trợ,Hỗ trợ kinh phí đầu tư ,Cơ sở vật chất,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/TB-VPCP Hà

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

154

Thông báo 348/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

348/TB-VPCP,Thông báo 348 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

155

Thông báo 331/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

331/TB-VPCP,Thông báo 331 2017,Văn phòng Chính phủ,Hội Chữ thập đỏ,Trung ương Hội Chữ thập đỏ ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 331/TB-VPCP

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

156

Thông báo 332/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

332/TB-VPCP,Thông báo 332 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

157

Thông báo 333/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

333/TB-VPCP,Thông báo 333 2017,Văn phòng Chính phủ,Hội Cựu giáo chức ,Kết luận buổi làm việc ,Ý kiến kết luận buổi làm việc,Bộ máy hành chính,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

158

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Điều ước quốc tế khongso 2008,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Hoàng gia Cam pu chi,Hiệp định quá cảnh hàng hóa,Việt Nam Campuchia,2008,khongso,Thương mại,Xuất nhập khẩu HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

159

Quyết định 1530/QĐ-TTg năm 2014 ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1530/QD-TTg,Quyết định 1530 2014,Thủ tướng Chính phủ,Ứng trước vốn,ứng trước vốn kế hoạch , ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

160

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/CT-TTg,Chỉ thị 24 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý vi phạm pháp luật,Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ,Đê điều,Vi phạm hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-TTg

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40