Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 348/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và một số kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự bui làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dng, Lao động Thương binh và Xã hội, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Sơn La trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã có nhng cách thức đổi mới tư duy sáng tạo tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,15% (thấp hơn nhiu so với kế hoạch đề ra), nhưng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm xây dựng, bước đu hình thành một số vùng sản xuất cây công nghiệp, nông nghiệp như cây cà phê, chè, cây ăn quả....Tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực và có nhiu chuyn biến tích cực, nhất là xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mi. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư, mở rộng; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở được củng cvà tăng cường; thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn; đặc biệt tiêu điểm quan hệ tình hữu nghị anh em với Lào; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác phòng chống ma túy đạt kết quả cao hơn những năm trước.

Tuy nhiên, Sơn La còn rất nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, đặc biệt công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, sdoanh nghiệp còn ít so với tỷ lệ người dân, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tỷ lệ sxã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp so với bình quân cả nước, còn nhiu huyện đc biệt khó khăn; công tác di dân, tái định cư thủy điện còn bất cập; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng vẫn còn cao; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiu hạn chế; cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh còn nhiu vn đ cn quan tâm; an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, nht là buôn bán vận chuyển ma túy; đặc biệt cần quan tâm hơn nữa công tác bảo tn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đthực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đã đặt ra cho năm 2017 và các năm tiếp theo, Tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung rà soát lại các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao đtháo gỡ chỉ đạo hoàn thành toàn diện vượt mức đề ra nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giảm nghèo...năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Tnh. Tập trung phát triển doanh nghiệp mi và hợp tác xã, phấn đấu đến năm 2020 có trên 7 nghìn doanh nghiệp. Tỉnh phải xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

3. Phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế, trước hết lợi thế về đất đai, khí hậu, tạo khung chính sách để nhà đầu tư thực hiện tái canh, mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị cao như cà phê, chè, cây ăn quả... Nhân rộng xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao ghép như: cây ăn quả, cây dược liệu phát triển trên đất dc gn với công tác xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

4. Phát triển du lịch, quy hoạch tổng thể các điểm, loại hình sản phẩm, tuyến du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế so sánh, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiu s, tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng và các trung tâm du lịch lớn của cả nước.

5. Tiếp tục hoàn thiện, rà soát quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông. Tỉnh phải có các giải pháp đhuy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển; kịp thời đy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm. Tập trung các nguồn lực, triển khai tốt các giải pháp, đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương đẩy nhanh tiêu chí các xã có điều kiện của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực xã hội; trong đó cần chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chuyển đổi cơ cấu lao động, đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tt chính sách htrợ giảm nghèo bn vững gn với bảo vệ và phát triển rừng, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân, nht là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động. Đặc biệt quan tâm các gia đình được hưởng chính sách tại các khu tái định cư thủy điện.

7. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia; nhất là về phòng chống ma túy hiệu quả hơn nữa trên tuyến biên giới, công an, biên phòng, quân đội phối hợp chặt chẽ với bạn Lào làm tt công tác này.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về phê duyệt Đề án n định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.

a) Về Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn 2): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7263/VPCP-NN ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

b) Về Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Sơn La: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan cân đối bố trí nguồn vốn để Tỉnh thực hiện hoàn thành dứt điểm Đề án giai đoạn 3, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư tuyến đường liên vùng dọc sông Đà nối 2 vùng lòng hồ, đi qua trung tâm 05 xã thuộc vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình và đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La: Tỉnh lựa chn các dự án cấp bách, cn thiết phục vụ cho đồng bào tái định cư để làm trước; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí vn (tại Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình và Sơn La (giai đoạn 2) để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về “trích lợi nhuận từ việc phát điện của hai nhà máy thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ vốn cho các địa phương của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (trong đó có tỉnh Sơn La).

3. Về vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của 2 dự án (cây ăn quả trên diện tích đất dốc các hộ gia đình vùng tái định cư thủy điện đang trng ngô, lúa nương, sắn) từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xem xét, đxuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về vay vốn phát triển sản xuất đối với các hộ dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình, lãi suất cho vay như đối với hộ nghèo: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức đối tác công - tư (PPP): Văn phòng Chính phủ tng hợp ý kiến các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch mạng đường cao tốc Việt Nam.

6. Về đầu tư tuyến đường tránh thành phố Sơn La: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) rà soát nguồn vốn dư của Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP), đxuất việc sử dụng nguồn vốn này để triển khai tuyến đường tránh thành phố Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về quy hoạch sản phẩm xuất khẩu nông sản, sản phẩm quả của Tỉnh trên các thị trường quốc tế giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến 2025: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch cả nước (trong đó có Sơn La), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ: Giao Bộ Kế và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

9. Về vận dụng Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm sản: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

10. Về bổ sung vốn năm 2017 cho Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020: Trước mắt, Tỉnh thực hiện số vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung khi có nguồn vốn cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về Đề án phát triển cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái khu rng đặc dụng Xuân Nha - huyện Vân Hồ: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh xây dựng Đề án; giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập, thẩm định, trình duyệt theo quy định.

12. Về đầu tư dự án điện mặt trời trên lòng hồ thủy điện Sơn La và lòng hồ thủy điện Hòa Bình: Tỉnh làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Y t
ế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh S
ơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Phg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 348/TB-VPCP ngày 10/08/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.586

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222