Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 209649 văn bản

181

Quyết định 1289/QĐ-TTg năm 2017 kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1289/QD-TTg,Quyết định 1289 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động,Tổ công tác,Thực hiện nhiệm vụ công vụ ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1289/QĐ-TTg

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

182

Thông báo 372/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

372/TB-VPCP,Thông báo 372,Văn phòng Chính phủ,Thúc đẩy tăng trưởng,Phát triển nông thôn,Công nghiệp chế biến,Thương mại,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/TB-VPCP

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

183

Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành

52/2017/ND-CP,Nghị định 52 2017,Chính phủ,Cho vay lại,Cho vay lại vốn ODA,Nguồn vốn vay nước ngoài ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

184

Quyết định 583/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và hạn mức vay nợ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

583/QD-TTg,Quyết định 583,Chính phủ,Kế hoạch vay nợ nước ngoài,kế hoạch vay và trả nợ,Hạn mức vay,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 583/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

185

Quyết định 578/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

578/QD-TTg,Quyết định 578 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ODA),Đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ,Nguồn vốn trái phiếu chính phủ,Vốn trái phiếu Chính phủ,Đầu tư Trái phiếu Chính phủ ,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

186

Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019

125/QD-UBQGCPDT,Quyết định 125 2019,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ đ,Kế hoạch hoạt động,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

187

Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/NQ-CP

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

188

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP Hà

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

189

Thông báo 190/TB-VPVP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

190/TB-VPVP,Thông báo 190 2017,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 190/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

190

Quyết định 50/QĐ-TTg năm 2017 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

50/QD-TTg,Quyết định 50 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cải cách hành chính,Ban chỉ đạo cải cách hành chính,Thay đổi thành viên,Thành viên Ban Chỉ đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

191

Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

798/QD-TTg,Quyết định 798 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận Xã An toàn khu,Xã An toàn khu ,Vùng An toàn khu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

192

Thông báo 149/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

149/TB-VPCP,Thông báo 149,Văn phòng Chính phủ,Đại học Đà Nẵng,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

193

Thông báo 150/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

150/TB-VPCP,Thông báo 150,Văn phòng Chính phủ,Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/TB-VPCP

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

194

Nghị quyết 40/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2017,Chính phủ,Phát triển kinh tế,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều,Đường bộ cao tốc,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/NQ-CP

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

195

Thông báo 141/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

141/TB-VPCP,Thông báo 141,Văn phòng Chính phủ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Làm việc với lãnh đạo,Phó Thủ tướng tại buổi làm việc,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

196

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

54/2017/ND-CP,Nghị định 54 2017,Chính phủ,Công tác dược,Cục Quản lý dược,Hướng dẫn Luật dược,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

197

Thông báo 134/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

134/TB-VPCP,Thông báo 134,Văn phòng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Lãnh đạo tỉnh Nghệ An,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/TB-VPCP

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

198

Quyết định 745/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận 10 xã an toàn khu tại tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

745/QD-TTg,Quyết định 745 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận,Xã An toàn khu ,Công nhận Xã An toàn khu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 745/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

199

Thông báo 311/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

311/TB-VPCP,Thông báo 311,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,Kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Kết luận buổi làm việc ,Buổi làm việc với lãnh đạo Phú Yên ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

200

Thông báo 409/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

409/TB-VPCP,Thông báo 409,Văn phòng Chính phủ,Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ,Cải cách hành chính,Kết luận của Phó Thủ tướng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144