Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGÀNH TÀI CHÍNH

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính để tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cùng toàn thể Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ Tài chính.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm, ý kiến phát biểu của các các Bộ, cơ quan, địa phương và đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Biểu dương và đánh giá cao tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tài chính-NSNN, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Công tác xây dựng thể chế cơ bản hoàn thành theo kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn như đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua luật quản lý tài sản công; dự án luật quản lý nợ công, trình ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật NSNN năm 2015, các nghị định về cơ chế đặc thù của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 07-NT/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu đạt kết quả tích cực, bám sát thị trường và phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017.

2. Bên cạnh đó, cần phối hợp và sớm có biện pháp khắc phục đối với một số vấn đề còn chậm chuyển biến liên quan đến nhiều các Bộ, ngành, địa phương: tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp...

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Đồng ý với các mục tiêu, giải pháp chủ yếu của ngành Tài chính để hoàn thành nhiệm vụ tài chính-NSNN 6 tháng cuối năm như đã nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch thu ngân sách 2017 từ 5-8%. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, kiểm soát giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế động viên, khai thác các nguồn lực sử dụng cho tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giảm chi phí cho nền kinh tế, doanh nghiệp.

2. Thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm chi theo đúng dự toán, chặt chẽ, hiệu quả. Xiết chặt quản lý nợ công, tài sản công; điều hành các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển chặt chẽ, đảm bảo giữ đúng các chỉ tiêu bội chi, vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép.

3. Phối hợp với bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 để thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW. Tích cực tham gia, phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chủ trì hoàn thiện hệ thống pháp luật về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát để loại bỏ các lỗ hổng pháp lý trong các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời vẫn đảm bảo tạo điều kiện thông thoáng thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương hoàn thiện, trình và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đúng Đề án được duyệt.

Phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan, tiếp tục xử lý các doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương và chuẩn bị xử lý các doanh nghiệp nhà nước của các ngành khác trong nền kinh tế.

5. Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư..., giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo đúng kịch bản điều hành; thúc đẩy lộ trình đưa giá dịch vụ công theo giá thị trường, điều hành giá phải hỗ trợ cho tăng trưởng.

6. Có giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, giảm bớt sức ép về cung ứng vốn trung, dài hạn lên hệ thống ngân hàng, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Chủ trì, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kế hoạch tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2017-2020.

7. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong ngành Tài chính, đặc biệt các lĩnh vực thuế, hải quan, đẩy mạnh thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia, tăng cường tạo thuận lợi tối đa cho thương mại đi đối với chống buôn lậu, gian lận thương mại.

8. Kiện toàn bộ máy bảo đảm hiệu quả, tinh gọn, gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ ngành Tài chính. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn ngành Tài chính cần “chủ động, tích cực, trí tuệ, mạnh mẽ và sáng tạo hơn nữa” để đề xuất các giải pháp căn cơ cho phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả công việc theo hướng chủ động, mạnh dạn và không chờ đợi. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công việc quản lý tài chính - NSNN được giao.

9. Công tác truyền thông cần làm tốt hơn để kịp thời cung cấp thông tin về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ cho phương tiện truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội, nhất là về các chính sách thuế, phí, giá...

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN;
- Thông tấn xã VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ : TH, PL, TKBT, CN, NN, KGVX, KSTT;

- Lưu: VT, KTTH (3). LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 318/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


570
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0