Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO SUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149616 văn bản

1

Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Tiền Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

2

Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

1764/QD-BTC,Quyết định 1764 2020,Bộ Tài chính,Giao bổ sung dự toán chi ngân sách,Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao bổ sung dự toán chi ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

3

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018

2018 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

4

Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp

2227/QD-BTP,Quyết định 2227 2020,Bộ Tư pháp,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Bộ Tư pháp bổ sung tài sản mua sắm tập trung,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

5

Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung danh mục bổ sung nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên do tỉnh Cao Bằng ban hành

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

7

Quyết định 5233/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5233/QD-UBND,Quyết định 5233 2020,Thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Danh mục kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

8

Quyết định 3719/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3719/QD-UBND,Quyết định 3719 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Sơn Trà,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Đà Nẵng,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

9

Quyết định 2528/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2528/QD-UBND,Quyết định 2528 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Huế,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

10

Quyết định 2479/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

2479/QD-UBND,Quyết định 2479 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền Huế,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

11

Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

3126/QD-UBND,Quyết định 3126 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà Hà Tĩnh 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

12

Quyết định 2397/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

2397/QD-UBND,Quyết định 2397 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc Huế,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

13

Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

14

Quyết định 3055/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

3055/QD-UBND,Quyết định 3055 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

15

Quyết định 3044/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

3044/QD-UBND,Quyết định 3044 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

16

Quyết định 3018/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

--------------- Số: 3018/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT (BỔ SUNG) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN VŨ QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

17

Quyết định 3002/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

--------------- Số: 3002/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT (BỔ SUNG) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN NGHI XUÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Luật Dược số

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

19

Quyết định 1927/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

1927/QD-UBND,Quyết định 1927 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

20

Nghị quyết 16/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất Thái Nguyên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222