Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188749 văn bản

1

Nghị định 83-CP năm 1996 về việc thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị

83-CP,Nghị định 83-CP 1996,Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện ĐaKrông,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

83-CP,Nghị định 83-CP 1994,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Sơn Hà,Huyện Sơn Tây,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

3

Nghị định 83-CP năm 1979 về việc thực hiện quân sự hoá toàn dân, vũ trang toàn dân để đánh thắng bọn phản động Trung Quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc do Hội đồng Chính phủ ban hành

83-CP,Nghị định 83-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bảo vệ tổ quốc,Vũ trang toàn dân,Đánh bọn phản động Trung Quốc,Quân sự hóa toàn dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 83-CP

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

4

Nghị quyết số 83-CP về việc phát triển sản xuất hoa màu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

83-CP,Nghị quyết 83-CP 1975,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1975 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 83-C P NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1975 VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HOA MÀU

Ban hành: 02/05/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị định 83-CP năm 1966 về việc bỏ cước qua cầu phà và phí tổn sửa đường do Hội đồng Chính phủ ban hành

83-CP,Nghị định 83-CP 1966,Hội đồng Chính phủ,Bãi bỏ,Cước qua phà,Phí tổn sửa đường,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1966

Ban hành: 04/05/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

6

Nghị định 83-CP năm 1962 về việc thu phí tổn sửa đường do Hội đồng Chính phủ ban hành

83-CP,Nghị định 83-CP 1962,Hội đồng Chính phủ,Thu phí tổn sửa đường,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1962

Ban hành: 01/08/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

7

Nghị định 83-CP năm 1961 về việc người ngoại quốc xin nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do Hội đồng Chính phủ ban hành

83-CP,Nghị định 83-CP 1961,Hội đồng Chính phủ,Nhập xuất quá cảnh VN,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1961 NGHỊ

Ban hành: 10/06/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Thông tư 42-VP-1965 hướng dẫn thi hành Nghị định 83-CP năm 1965 về việc giữ gìn trật tự, trị an khi có báo động phòng không do Bộ Công An ban hành

ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 83-CP NGÀY 26/5/1965 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIỮ GÌN TRẬT TỰ, TRỊ AN KHI CÓ BÁO ĐỘNG PHÒNG KHÔNG Ngày 26 tháng 5 năm 1965 Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 83-CP về việc giữ gìn trật tự, trị an khi có báo động phòng không. Căn cứ vào Nghị định này, Bộ Công an quy định một

Ban hành: 21/09/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

9

Thông tư liên bộ 225-TV-LB năm 1962 hướng dẫn Nghị định 83-CP và 84-CP về sửa đổi thu phí tổn sửa đường và cước qua phà do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 225-TV-LB Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1962 THÔNG TƯ LIÊN BỘ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 83-CP VÀ 84-CP NGÀY 01-8-1962 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THU PHÍ TỔN SỬA ĐƯỜNG VÀ CƯỚC QUA PHÀ I. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬA ĐỔI THU PHÍ TỔN SỬA ĐƯỜNG VÀ CƯỚC QUA PHÀ

Ban hành: 05/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

10

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2020,Chính phủ,Chương trình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW,Thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Huế,Xây dựng và phát triển Huế đến năm 2030,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

11

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2019,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

12

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2018,Chính phủ,Công trình giao thông,Hợp đồng BOT,Hình thức Hợp đồng BOT ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

13

Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

83/2020/ND-CP,Nghị định 83 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Sửa đổi 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

14

Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2017,Chính phủ,Xây dựng pháp luật,Chuyên đề xây dựng pháp luật,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2017

15

Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

83/2019/ND-CP,Nghị định 83 2019,Chính phủ,Phòng chống thiên tai ,Quỹ Phòng chống thiên tai,Thành lập Quỹ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

16

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2015 về đàm phán và ký kết Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về Quy trình thí điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam, áp dụng riêng cho Dự án Trường Trung học phổ thông hữu nghị A-nu-vông tại tỉnh Xay-sổm-bun, Lào do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2015,Chính phủ,Sử dụng vốn viện trợ,Việt Nam viện trợ cho Lào,Viện trợ cho Lào xây dựng trường,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/NQ-CP

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

17

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

83/2018/ND-CP,Nghị định 83 2018,Chính phủ,Chính sách khuyến nông,Ngành khuyến nông,Tổ chức khuyến nông CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 5

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

18

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2014 ký Thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2014,Chính phủ,Ứng phó sự cố tràn dầu,Ứng phó sự cố tràn dầu trên biển ,Hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu ,Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

19

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

83/2017/ND-CP,Nghị định 83 2017,Chính phủ,Cứu nạn cứu hộ ,Tăng cường cứu nạn cứu hộ ,Lực lượng phòng chữa cháy,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2017/NĐ-CP

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

20

Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

83/2016/ND-CP,Nghị định 83 2016,Chính phủ,Tiêu chuẩn kỹ năng nghề,Tăng cường kỹ năng nghề,Công nhân quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2016/NĐ-CP

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225