Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 164646 văn bản

181

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Tỉnh Kiên Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

182

Tờ trình 83/TTr-BXD phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh khu vực hồ Ba Bể thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/TTr-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN TỈNH HỒ BA BỂ

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

183

Quyết định 83/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 29 tháng11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

184

Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 83/BC-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM

Ban hành: 25/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

185

Quyết định 83/2012/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động về công tác gia đình do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2012. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

186

Quyết định 83/QĐ-QLCL năm 2009 ban hành mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo công bố sự phù hợp công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 83/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

187

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND quy định mức thu một phần viện phí trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

188

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận Trung tâm xã Định Yên, huyện Lấp Vò đạt tiêu chuẩn đô thị loại V do tỉnh Đồng Tháp ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/2012/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 10 tháng 07 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

189

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

83/2010/NĐ-CP NGÀY 23/7/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Ngày 23/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2010. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên phạm

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

190

Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 83/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2009

191

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC MIỄN, GIẢM, GIA HẠN MỘT SỐ

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

192

Quyết định 83/QĐ-TTg năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 83/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO TRƯỜNG

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

193

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 83/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU MỘT

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

194

Quyết định 83/QĐ-VKSTC-V11 năm 2012 về Quy định hoạt động Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/QĐ-VKSTC-V11 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

195

Quyết định 83/2011/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/2011/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH MỨC

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

196

Quyết định 83/2011/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

197

Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

198

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Định

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2010/NĐ-CP

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

199

Thông báo số 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 83/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

200

Thông báo số 83/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều tiết giao thông cầu Đồng Nai hiện tại và công tác chuẩn bị xây dựng cầu Đồng Nai mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 83/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115