Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 52/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10492 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới

QCVN52:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN52:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 52:2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KẾT CẤU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on motor vehicle structure to the prevention of fire risks Lời nói đầu QCVN 52:2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép

QCVN52:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN52:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp QCVN 52:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry Lời nói đầu QCVN 52:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn,

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-52:2017 (IEC 60317-52:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220

TCVN7675-52:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-52:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-52:2017 IEC 60317-52:2014 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 52: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN BỌC DẢI BĂNG POLYIMIDE THƠM (ARAMID), CHỈ SỐ NHIỆT ĐỘ 220 Specifications for particular types of winding wires -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2013/BTNMT về nước thải công nghiệp sản xuất thép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN52:2013/BTNMT,Quy chuẩn QCVN52:2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng QCVN 52:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry Lời nói đầu QCVN 52:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2011/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN52:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN52:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 52:2011/BTTTT ,Thiết bị điện thoại VHF,Nghiệp vụ lưu động hàng hải ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 52:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG CHO NGHIỆP VỤ LƯU ĐỘNG

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-52:2011/BNNPTNT về chất lượng củ giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-52:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-52:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-52:2011/BNNPTNT ,Chất lượng củ giống khoai tây ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-52:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG KHOAI TÂY National Technical Regulation on Seed

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

TCVN7447-5-52:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-5-52:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 5-52: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - HỆ THỐNG ĐI DÂY Low-voltage of electrical installations - Part 5-52: Selection and erection

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-52:2007 (IEC 60068-2-52:1996) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-52: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua)

TCVN7699-2-52:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-52:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-52:2007 IEC 60068-2-52:1996 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-52: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KB: SƯƠNG MUỐI, CHU KỲ (DUNG DỊCH NATRI CLORUA) Environmental testing -Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-52:2007 (IEC 60335-2-52 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-52: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị vệ sinh răng miệng

TCVN5699-2-52:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-52:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-52 : 2007 IEC 60335-2-52 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-52: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH RĂNG MIỆNG Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

10

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 52:2002 về tiêu chuẩn vườn ươm giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN52:2002,Tiêu chuẩn ngành 04TCN52:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 52:2002,Tiêu chuẩn vườn ươm giống cây lâm nghiệp,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 52:2002 TIÊU CHUẨN VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP (Ban hành kèm theo quyết định số 3588/QĐ-BNN-KHCN, ngày

Ban hành: 03/09/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 39:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc

52TCN-CTYT39:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT39:2005,Bộ Y tế,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 52 TCN – CTYT 39: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CẤP CỨU, KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình,

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

12

Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT 38:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT38:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT38:2005,Bộ Y tế,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN – CTYT 38: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1.    PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

13

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 37:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Các Khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT37:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT37:2005,Bộ Y tế,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN - CTYT 37 : 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU VÀ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH HÀ NỘI - 2005 + 52 TCN-CTYT 37 : 2005 ban hành

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

14

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 40:2005 về Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

52TCN-CTYT40:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT40:2005,Bộ Y tế TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN -  CTYT 40: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA  (52 TCN – CTYT 40: 2005 ban hành theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.) TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA CHẨN

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

15

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-TQTP 0011:2005 - Thường quy kỹ thuật xác định Tert-butyl hydroquinon (TBHQ) trong thực phẩm bằng phương pháp đo quang

52TCN-TQTP0011:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-TQTP0011:2005,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm TCN  TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52 TCN - TQTP 0011: 2005 THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH TERT-BUTYL HYDROQUINON (TBHQ) TRONG THỰC PHẨM

Ban hành: 27/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

16

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-TQTP 0012:2005 - Thường quy kỹ thuật xác định Butyl hydroxyanisol (BHA) trong thực phẩm bằng phương pháp đo quang

52TCN-TQTP0012:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-TQTP0012:2005,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52 TCN - TQTP 0012: 2005 THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH BUTYL HYDROXYANISOL (BHA) TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG

Ban hành: 27/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

17

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN–CTYT 0041:2005 về tiêu chuẩn thiết kế – Bệnh viện quận, huyện

52TCN–CTYT0041:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN–CTYT0041:2005,***,Tiêu chuẩn thiết kế,Bệnh viện quận huyện,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH                                                                                                                        52 TCN – CTYT 0041 : 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN 1.

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-TQTP 0008:2004 - Thường quy kỹ thuật xác định E.coli 0157 trong thực phẩm

52TCN-TQTP0008:2004,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-TQTP0008:2004,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52 TCN-TQTP 0008:2004 THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH E.COLI 0157 TRONG THỰC PHẨM Lời nói đầu 52 TCN - TQTP 0008 : 2004 do Viện Dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế ban

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

19

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-TQTP 0009:2004 - Thường quy kỹ thuật định danh nấm mốc As - pergillus parasiticus, Aspergillus versi- color trong thực phẩm

52TCN-TQTP0009:2004,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-TQTP0009:2004,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52 TCN-TQTP 0009: 2004 THƯỜNG QUY KỸ THUẬT ĐỊNH DANH NẤM MỐC ASPERGILLUS PARASITICUS, ASPERGILLUS VERSICOLOR TRONG THỰC PHẨM Lời nói đầu 52 TCN - TQTP 0009 : 2004 do Viện Dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

20

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN 364:1994 về Artemisinin do Bộ Y tế ban hành

52TCN364:1994,Tiêu chuẩn ngành 52TCN364:1994,Bộ Y tế,Artemisinin ,52 TCN 364:1994,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 52 TCN 364:1994 ARTEMISININ Tiêu chuẩn này thay thế cho 52 TCN 364-91 (Ban hành kèm theo Quyết định số 493/BYT-QĐ ngày 10 tháng 6 năm 1994 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1. Tính chất: Bột hoặc tinh thể hình

Ban hành: 10/06/1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98