Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4656/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6683 văn bản

1

Thông báo 4656/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn san phẳng lớp giữa epoxy 3312 dùng để làm nền nhà xưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

4656/TB-TCHQ,Thông báo 4656 2015,Tổng cục Hải quan,Hàng hoá xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu,Sơn san phẳng lớp epoxy 3312,Sơn làm nền nhà xưởng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

2

Quyết định 4656/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020

4656/QD-UBND,Quyết định 4656 2015,Tỉnh Nghệ An UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4656/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 13 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

3

Quyết định 4656/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 5056/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 1 - phía Bắc phường An Phú Đông, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)

4656/QD-UBND,Quyết định 4656,Thành phố Hồ Chí Minh, Điều chỉnh quy hoạch An Phú Đông,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4656/QĐ-UBND Thành

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

4

Quyết định 4656/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 3996/2009/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

4656/2009/QD-UBND,Quyết định 4656 2009,Tỉnh Phú Thọ,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4656

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

5

Quyết định 88/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thuế xuất nhập khẩu

88/QD-TXNK,Quyết định 88 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Quy trình xử lý hồ sơ,Dịch vụ công trực tuyến,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

6

Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

70/QD-TXNK,Quyết định 70 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Kiểm soát nội bộ,Quy chế kiểm soát nội bộ,Cán bộ công chức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

7

Quyết định 376/QĐ-TCHQ năm 2021 về Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

376/QD-TCHQ,Quyết định 376 2021,Tổng cục Hải quan,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan,Sổ tay xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Hải quan,Sổ tay nghiệp vụ xử phạt hành chính trong Hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

8

Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

369/QD-TCHQ,Quyết định 369 2021,Tổng cục Hải quan,Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Hải quan,Quản lý đầu tư xây dựng Tổng cục Hải quan,Quản lý tài chính tài sản công đầu tư xây dựng,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

9

Quyết định 172/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

172/QD-TCHQ,Quyết định 172 2021,Tổng cục Hải quan,Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia năm 2021,Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

10

Chỉ thị 215/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

31/12/2021 phải thấp hơn 31/12/2020. Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo các nội dung đánh giá thu ngân sách năm 2021 (điểm 11.1 mục này); tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế theo đúng mẫu và thời gian quy định tại Công văn số 4616/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2020. 11.3. Bố trí, phân công các cán bộ công chức đã được đào tạo về trị giá, có kỹ năng, kinh

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

11

Quyết định 29/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

29/QD-TCHQ,Quyết định 29 2021,Tổng cục Hải quan,Phát triển quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp,Quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp 2021,Kế hoạch phát triển quan hệ Hải quan Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

12

Quyết định 3272/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

3272/QD-TCHQ,Quyết định 3272 2020,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu bằng máy soi container,Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu bằng máy soi container,Quy định kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

13

Quyết định 3191/QĐ-TCHQ năm 2020 về kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Tổng cục Hải quan ban hành

3191/QD-TCHQ,Quyết định 3191 2020,Tổng cục Hải quan,Kế hoạch hợp tác quốc tế Hải quan Việt Nam,Kế hoạch hội nhập quốc tế Hải quan Việt Nam,Hợp tác quốc tế của Hải quan Việt Nam 2021 2025,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

14

Quyết định 3153/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

3153/QD-TCHQ,Quyết định 3153 2020,Tổng cục Hải quan,Định dạng thông điệp dữ liệu trong hoàn thuế,Hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài,Định dạng dữ liệu trong hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

15

Quyết định 2939/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan

2939/QD-TCHQ,Quyết định 2939 2020,Tổng cục Hải quan,Phân cấp quản lý công chức Tổng cục Hải quan,Phân cấp quản lý viên chức Tổng cục Hải quan,Thực hiện phân cấp quản lý công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

16

Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6735/TB-TCHQ,Thông báo 6735 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

17

Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6734/TB-TCHQ,Thông báo 6734 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

18

Thông báo 6629/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

6629/TB-TCHQ,Thông báo 6629 2020,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa,Kết quả xác định trước mã số,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

19

Thông báo 6429/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là sản phẩm từ nhựa polypropylen do Tổng cục Hải quan ban hành

6429/TB-TCHQ,Thông báo 6429 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa sản phẩm từ nhựa polypropylen,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

20

Thông báo 6428/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6428/TB-TCHQ,Thông báo 6428 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241