Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31785 công văn

1

Công văn 42/BVTV-ATTPMT năm 2021 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo Công văn 7415/BYT-YDCT do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

42/BVTV-ATTPMT,Công văn 42 2021,Cục Bảo vệ thực vật,Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật,An toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu,Kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

2

Công văn 279/HĐND-CTHĐ năm 2013 đính chính Phụ lục Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình rà soát văn bản tại Phụ lục dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Tại trang 22, dòng thứ 2 dưới lên phần ghi chú chi khác của Mặt trận, đoàn thể đề nghị điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

3

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

4

Công văn 147/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2013/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2013 Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 19/7/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua và ban hành “Nghị quyết bảng giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, in ấn bảng giá rừng Ban hành kèm theo Nghị quyết

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

5

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

6

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

7

Công văn 42/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

42/TCHQ-TXNK,Công văn 42 2019,Tổng cục Hải quan,Xác định trước mã số hàng hóa ,Mã số hàng hóa,Mã số hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

8

Công văn 42/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong công tác nghiệp vụ về kinh doanh tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

42/TCHQ-GSQL,Công văn 42 2018,Tổng cục Hải quan,Tạm nhập tái xuất,Kinh doanh tạm nhập tái xuất,Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

9

Công văn 42/BNV-CCHC năm 2017 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

42/BNV-CCHC,Công văn 42 2017,Bộ Nội vụ,Cải cách hành chính,Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Chỉ số cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/BNV-CCHC V/v hướng dẫn

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

10

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

11

Công văn 42/BCĐQG-VPTT năm 2016 thông báo chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu giai đoạn 2016-2020 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện ban hành

42/BCDQG-VPTT,Công văn 42 2016,Vận động hiến máu tình nguyện,Hiến máu tình nguyện ,Khuyến khích hiến máu tình nguyện,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

12

Công văn 42/UBDT- PC năm 2016 về pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc Đề mục công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

42/UBDT-PC,Công văn 42 2016,Uỷ ban Dân tộc,Pháp điển văn bản quy phạm pháp luật,Đề mục công tác dân tộc ,xây dựng Bộ pháp điển ,Kết quả pháp điển ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

13

Công văn 1064a/HC-QLTC năm 2017 về vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT do Cục Hóa chất ban hành

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan Trả lời Công văn số 2156/GSQL-GQ1 ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT, Cục Hóa chất có ý kiến như

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

14

Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

42/BXD-QLN,Công văn 42 2015,Bộ Xây dựng,Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước,Bán nhà ở cũ,Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu NN,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/BXD-QLN V/v: hướng dẫn

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

15

Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1391/BHXH-BT,Công văn 1391 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP,Thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

16

Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP (kể cả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND) thì chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ cao nhất (chỉ nhận 01 diện cao nhất). Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; 4. Việc thực hiện các chính

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

17

Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2020 về rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

1185/SLDTBXH-VLATLD,Công văn 1185 2020,Thành phố Hà Nội,Rà soát đối tượng chịu ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ,Đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP,Thống kê lao động bị mất việc do Covid-19 Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

18

Công văn 42/BXD-QLN năm 2014 trả lời hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

42/BXD-QLN,Công văn 42 2014,Bộ Xây dựng,Sử dụng nhà ở công vụ,Nhà ở công vụ,Quản lý nhà ở công vụ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

19

Công văn 42/GSQL-GQ4 năm 2017 về danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

42/GSQL-GQ4,Công văn 42,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,Quyền sở hữu trí tuệ,Danh mục hàng hóa,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

20

Công văn 42/BXD-KTXD năm 2014 phương pháp điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

42/BXD-KTXD,Công văn 42 2014,Bộ Xây dựng,Giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/BXD-KTXD V/v Phương pháp điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng.

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188