Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 109/HĐND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Khoa Hải
Ngày ban hành: 08/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/HĐND-VP
V/v đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh

Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân khóa VIII đã thông qua nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 9/12/2013 về Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 3573/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, do sơ suất trong kỹ thuật đánh máy nên có sai sót tại Phụ lục số IV Bảng phân loại đường phố và hệ số điều chỉnh (Đ) đối với đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại đô thị kèm theo Nghị quyết, cụ thể: tuyến đường An Phú - Bình Chuẩn (đoạn từ Thuận Giao - An Phú đến đường ranh Bình Chuẩn, đường loại 5, hệ số Đ=1) trùng với tuyến đường Bình Chuẩn - An Phú (đoạn từ Thủ Khoa Huân đến đường Thuận Giao - An Phú, đường loại 4, hệ số Đ=1).

Nay Thường trực HĐND tỉnh xin đính chính như sau: Bỏ dòng STT 160 tại trang 21 (Tuyến đường An Phú - Bình Chuẩn, đoạn từ Thuận Giao - An Phú đến đường ranh Bình Chuẩn, đường loại 5, hệ số Đ=1) của Phụ lục IV Bảng phân loại đường phố và hệ số điều chỉnh (Đ) đối với đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại đô thị kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh xin thông báo đến các đơn vị được biết./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Khoa Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134