Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4159/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162435 văn bản

1

Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 4159/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH COVID-19 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Căn cứ Luật

Ban hành: 28/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

2

Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2014 quy định đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại đơn vị trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4159/QD-BYT,Quyết định 4159 2014,Bộ Y tế,Đảm bảo an toàn thông tin,Đảm bảo an toàn thông tin số ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4159/QĐ-BYT

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

3

Quyết định 4159/2011/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí và định mức phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

4159/2011/QD-UBND,Quyết định 4159 2011,Tỉnh Quảng Ninh,Phân bổ vốn đầu tư,Phân bổ vốn đầu tư phát triển,Định mức vốn đầu tư ,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

4

Kế hoạch 4159/KH-UBND năm 2016 thực hiện dạy học 02 buổi/ngày ở cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020

4159/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4159/KH-UBND Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2016 KẾ

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

5

Quyết định 4788/QĐ-BYT năm 2021 về phân cấp quyền phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

4788/QD-BYT,Quyết định 4788 2021,Bộ Y tế,Báo cáo Kinh tế đầu tư xây dựng tại các đơn vị hành chính,Quyết toán sửa chữa công trình xây dựng tại đơn vị,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành,Đầu tư BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

6

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4800/QD-BYT,Quyết định 4800 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP,Thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID19,Thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

7

Quyết định 4733/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4733/QD-BYT,Quyết định 4733 2021,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS CoV 2,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS CoV 2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

8

Quyết định 4565/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ nội khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4565/QD-BYT,Quyết định 4565 2021,Bộ Y tế,Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ,Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ,Chương trình Khoa học Lĩnh vực Ứng dụng hệ nội khoa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

9

Quyết định 4554/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học công nghệ Lĩnh vực Thuốc từ dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4554/QD-BYT,Quyết định 4554 2021,Bộ Y tế,Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ,Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ Y tế,Chương trình Khoa học Lĩnh vực Thuốc từ dược liệu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

10

Quyết định 4539/QĐ-BYT năm 2021 ban hành "Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4539/QD-BYT,Quyết định 4539 2021,Bộ Y tế,Sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID19,Hướng dẫn sử dụng y dược cổ truyền phòng chống COVID19,Sử dụng y dược để phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

11

Quyết định 4531/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4531/QD-BYT,Quyết định 4531 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút,Phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

12

Quyết định 4498/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4498/QD-BYT,Quyết định 4498 2021,Bộ Y tế,Sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID19,Hướng dẫn chẩn đoán COVID19 do vi rút Corona mới,Bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

13

Quyết định 4495/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy đnh tại Thông tư 13/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4495/QD-BYT,Quyết định 4495 2021,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính trang thiết bị y tế,Thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế,Thủ tục hành chính tại Thông tư 13/2021/TT-BYT,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

14

Quyết định 4485/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1929/-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021–2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4485/QD-BYT,Quyết định 4485 2021,Bộ Y tế,Trợ giúp xã hội cho người tâm thần,Phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ,Trợ giúp cho người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

15

Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế

4468/QD-BYT,Quyết định 4468 2021,Bộ Y tế,Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo trong các Vụ thuộc Bộ Y tế,Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo trong các Cục thuộc Bộ Y tế,Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Tổng cục thuộc Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

16

Quyết định 4429/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4429/QD-BYT,Quyết định 4429 2021,Bộ Y tế,Tổ chức Giải báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân,Đề án Tổ chức Giải báo chí Vì sức khỏe nhân dân,Phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

17

Quyết định 4414/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4414/QD-BYT,Quyết định 4414 2021,Bộ Y tế,Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học Bộ Y tế,Đặt hàng nhiệm vụ khoa học Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa,Nhiệm vụ khoa học công nghệ Ứng dụng hệ ngoại khoa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

18

Quyết định 4413/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4413/QD-BYT,Quyết định 4413 2021,Bộ Y tế,Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học thuộc Lĩnh vực Dược liệu,Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ,Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

19

Quyết định 4377/QĐ-BYT năm 2021 về “Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4377/QD-BYT,Quyết định 4377 2021,Bộ Y tế,Triển khai nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động,Hướng dẫn nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động,Sổ tay hướng dẫn nhiệm vụ Trạm Y tế lưu động,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

20

Quyết định 4349/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4349/QD-BYT,Quyết định 4349 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID19,Triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại cộng đồng,Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID 19 tại cộng đồng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250