Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181749 văn bản

1

Nghị định 28/1999/NĐ-CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

28/1999/ND-CP,Nghị định 28 1999,Chính phủ,Đổi tên huyện,Hà Tiên,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

28/2019/ND-CP,Nghị định 28 2019,Chính phủ,Quân đội nhân dân,Giải quyết tố cáo,Tố cáo giải quyết tố cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

3

Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương

28/2018/ND-CP,Nghị định 28 2018,Chính phủ,Ngành ngoại thương,Luật Quản lý ngoại thương,Quản lý ngoại thương tư nhân,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

4

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

28/2017/ND-CP,Nghị định 28 2017,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Lĩnh vực Quyền tác giả,Quyền liên quan,Sở hữu trí tuệ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

5

Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ

28/2016/ND-CP,Nghị định 28 2016,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP,Bảo trì đường bộ,Công tác bảo trì đường bộ,Sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ ,Quỹ bảo trì đường bộ,Quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

6

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

28/2015/ND-CP,Nghị định 28 2015,Chính phủ,Luật việc làm 2013,Bảo hiểm thất nghiệp,Hướng dẫn luật,Nghị định hướng dẫn Luật,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

7

Nghị định 28/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

28/2014/ND-CP,Nghị định 28 2014,Chính phủ,Điều lệ tổ chức,Điều lệ tổ chức hoạt động ,Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

8

Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

28/2013/ND-CP,Nghị định 28 2013,Chính phủ,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hướng dẫn luật,Hướng dẫn Luật phổ biến pháp luật,Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012,Phổ biến pháp luật,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

9

Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật

28/2012/ND-CP,Nghị định 28 2012,Chính phủ,Hướng dẫn Luật người khuyết tật,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

10

Nghị định 28/2011/NĐ-CP về sửa đổi danh mục doanh nghiệp không được đình công kèm theo Nghị định 122/2007/NĐ-CP

28/2011/ND-CP,Nghị định 28 2011,Chính phủ,Sửa đổi,Doanh nghiệp không được đình công,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

11

Nghị định 28/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

28/2010/ND-CP,Nghị định 28 2010,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 28/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

12

Nghị định 28/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

28/2009/ND-CP,Nghị định 28 2009,Chính phủ,Dịch vụ internet,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Thông tin điện tử,Xử phạt hành chính,Thông tin điện tử trên internet,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

13

Nghị định 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

28/2008/ND-CP,Nghị định 28 2008,Chính phủ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 28/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

14

Nghị định 28/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật luật sư

28/2007/ND-CP,Nghị định 28 2007,Chính phủ,Luật Luật sư,Chứng chỉ hành nghề luật sư,Hành nghề luật sư,Tập sự hành nghề luật sư,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2007

15

Nghị định 28/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

28/2006/ND-CP,Nghị định 28 2006,Chính phủ,Điều chỉnh nhân khẩu,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Sa Thầy,Thị xã Kon Tum,Xã Hơ Moong,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Nghị định 28/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

28/2005/ND-CP,Nghị định 28 2005,Chính phủ,Tài chính quy mô nhỏ,Tổ chức tài chính quy mô nhỏ,Tiết kiệm bắt buộc,Tiết kiệm tự nguyện,Tín dụng quy mô nhỏ,Tổ chức tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

17

Nghị định 28/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 54/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

28/2004/ND-CP,Nghị định 28 2004,Chính phủ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khoa học Công nghệ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Sửa đổi,Bổ sung,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

18

Quyết định 28/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

28/QD-UBND-ND,Quyết định 28 2018,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/QĐ-UBND-NĐ Đồng Tháp, ngày 01

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

19

Nghị định 28/2003/NĐ-CP quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục

28/2003/ND-CP,Nghị định 28 2003,Chính phủ,Công trái giáo dục,Phát hành công trái,Công trái xây dựng Tổ quốc,Xây dựng Tổ quốc,Chứng khoán,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2003/NĐ-CP

Ban hành: 31/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

20

Nghị định 28/2002/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

28/2002/ND-CP,Nghị định 28 2002,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thị trấn Lương Bằng,Huyện Kim Động,Huyện Kim Bảng,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2002/NĐ-CP

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101