Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1699/HQHN-GSQL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1234 văn bản

1

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

2

Quyết định 1699/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA XÃ

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

3

Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

5

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 16 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

6

Quyết định 352/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Tổ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 352/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

8

Quyết định 350/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 350/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

9

Quyết định 351/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 351/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

10

Quyết định 354/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Chi cục Hải quan Hòa Lạc, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 354/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

11

Quyết định 1699/QĐ-TLĐ năm 2016 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

12

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

13

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

14

Quyết định 165/QĐ-HQHN năm 2016 về Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

15

Quyết định 1671/QĐ-HQHN năm 2015 Quy trình giám sát hàng hóa nhập kho chứa hàng miễn thuế và từ kho chứa hàng miễn thuế đến cửa hàng miễn thuế tại khu cách ly Sân bay quốc tế Nội Bài do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1671/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

16

Quyết định 1669/QĐ-HQHN năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan tạm thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1669/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

17

Quyết định 1530/QĐ-HQHN năm 2015 về Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và nhiệm vụ của các Đội công tác thuộc Chi cục do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1530/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

18

Thông báo 1699/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

19

Quyết định 1192/QĐ-HQHN năm 2014 về quy định nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1192/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

20

Quyết định 1193/QĐ-HQHN năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, nhân viên làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin tại đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1193/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35