Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191442 văn bản

1

Nghị quyết 16/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

2

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2018 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2018,Chính phủ,Đơn giản hóa,Đơn giản hóa giấy tờ ,Quản lý dân cư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

3

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư giữa Việt Nam và Niu Di-lân sửa đổi Hiệp định về Vận chuyển hàng không do Chính phủ ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

4

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

5

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2012,Chính phủ,Chương trình hành động,Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ ,Nước công nghiệp theo hướng hiện đại ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

6

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2011,Chính phủ,Danh sách đơn vị bầu cử,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

7

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2010 bãi bỏ Nghị định 136/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2010,Chính phủ,Bãi bỏ Nghị định,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

8

Quyết định 110/2012/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/NQ-CP NGÀY 08/6/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-TƯ NGÀY 16/01/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ TƯ (KHOÁ XI) UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

9

Quyết định 3850/QĐ-BCT năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP

3850/QD-BCT,Quyết định 3850 2012,Bộ Công thương,Chương trình hành động ngành Công thương ,Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ,Chương trình hành động ngành Công Thương,Chương trình hành động ngành Công Thương 2013,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

10

Quyết định 1602/QĐ-BNN-KH năm 2012 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

11

Kế hoạch 382/KH-UBND năm 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh

KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Kế hoạch số 1551/KH-BVHTTDL ngày 22/4/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

12

Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

thường xuyên; thành tích thể thao nằm trong tốp 4 đồng bằng sông Cửu Long và trong tốp 25 trên toàn quốc. III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ: a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

13

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

14

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP và Chỉ thị 26-CT/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ); Chỉ thị số 26-CT/TU

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

15

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2015 sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về chương trình hành động theo Nghị quyết 08-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

KẾ HOẠCH SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Kế hoạch số 1551/KH-BVHTTDL ngày 22/4/2015 của

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

16

Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

17

Quyết định 1354/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

1354/QD-BVHTTDL,Quyết định 1354 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ,phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao ,Phát triển thể dục thể thao,Phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 ,Tăng cường sự lãnh đạo của đảng,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

18

Quyết định 1293/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 16/NQ-CP về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 - Phần Hạ tầng thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2020; Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

20

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2020

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49