Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/1999/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179518 văn bản

1

Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân do Bộ công an ban hành

04/1999/TT-BCA(C13),Thông tư 04 1999,Bộ Công An,Chứng minh nhân dân,Hướng dẫn,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/1999/TT-BCA(C13) Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1999

Ban hành: 29/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

2

Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

04/2015/TT-BCA,Thông tư 04 2015,Bộ Công An,Công dân nhập cảnh xuất cảnh Việt Nam,Người nhập cảnh xuất cảnh,Người nước ngoài tại Việt Nam,Cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

3

Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04/2014/TT-BCA,Thông tư 04 2014,Bộ Công An,Vật liệu nổ công nghiệp,Cấp giấy phép vận chuyển ,Thương mại,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BCA

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

4

Thông tư 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04/2013/TT-BCA,Thông tư 04 2013,Bộ Công An,Sử dụng trái phép chất ma túy ,Xử lý hành vi sử dụng ma túy,Sử dụng ma túy trong Công an ,Công an sử dụng ma túy ,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

5

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

--------------- Số: 04/VBHN-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

6

Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/2010/TT-BCA,Thông tư 04 2010,Bộ Công An,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Công an nhân dân,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

7

Thông tư 04/2007/TT-BCA sửa đổi Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/2007/TT-BCA,Thông tư 04 2007,Bộ Công An,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Sửa đổi,Hướng dẫn,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2007/TT-BCA Hà Nội, ngày 21 tháng 05

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2016,Bộ Công An,Lực lượng Công an nhân dân,Công an hiệu,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BCA Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm

Ban hành: 27/07/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

9

Chỉ thị 04/CT-BCA năm 2016 thực hiện Kết luận 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/CT-BCA,Chỉ thị 04 2016,Bộ Công An,Quy chế dân chủ ở cơ sở ,Nâng cao chất lượng,Thực hiện Kết luận,Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-BCA

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

10

Thông tư 04/TT-BCA(X13) hướng dẫn Quyết định 209/2005/QĐ-TTg trong Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Bộ Công an ban hành

04/TT-BCA(X13),Thông tư 04 2006,Bộ Công An,Chế độ chính sách,Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2015,Bộ Công An,Bộ Công An,Nghi lễ Công an nhân dân BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 30/10/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

12

Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

21/2021/TT-BCA,Thông tư 21 2021,Bộ Công An,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản danh mục bí mật nhà nước độ Mật,Bãi bỏ văn bản quy phạm bí mật nhà nước độ Mật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

13

Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

17/2021/TT-BCA,Thông tư 17 2021,Bộ Công An,Phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ,Bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Quản lý bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

14

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT-BCA

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

15

Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

05/2021/TT-BCA,Thông tư 05 2021,Bộ Công An,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai của Công an nhân dân,Hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Công an nhân dân,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

16

Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành

147/2020/TT-BCA,Thông tư 147 2020,Bộ Công An,An toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh karaoke,An toàn phòng cháy chữa cháy trong vũ trường,Bảo đảm cứu nạn cứu hộ trong vũ trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

17

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

gọn là Thông tư số 57/2015/TT-BCA) 1. Thay thế cụm từ “ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên” tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 4 bằng cụm từ “ô tô trên 09 chỗ ngồi”. 2. Thay thế cụm từ “Nghị định số 104/2009/NĐ-CP” tại khoản 2 Điều 4 bằng cụm từ “Nghị định số 42/2020/NĐ-CP”. 3. Thay thế Phụ lục I - Danh mục, định mức trang bị phương tiện

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

18

Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành

150/2020/TT-BCA,Thông tư 150 2020,Bộ Công An,Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy,Trang bị phòng cháy cho lực lượng dân phòng,Phương tiện cứu nạn cho lực lượng dân phòng,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

19

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

149/2020/TT-BCA,Thông tư 149 2020,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hướng dẫn Nghị định 136/2020/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

20

Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí do Bộ Công an ban hành

145/2020/TT-BCA,Thông tư 145 2020,Bộ Công An,Biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ tính mạng người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ danh dự nhân phẩm người tố cáo tham nhũng,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9