Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 170223 văn bản

1

Hướng dẫn liên ngành số 01-BH/CSND/91 về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới do Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Tổng Cục Cảnh sát nhân dân ban hành

01-BH/CSND/91,Công ty Bảo hiểm Việt Nam,Tổng Cục Cảnh sát nhân dân,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM;TỔNG CỤC CẢNH SÁT NHÂN DÂN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-BH/CSND/91 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1991 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 18/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

2

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 84/2008/TT-BTC. 11. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm thực hiện theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

3

Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

trả thu nhập cho cá nhân từ hoạt động đại lý theo quý thì phải quy đổi phần thu nhập quý theo từng tháng để tính tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu nêu trên. Nếu trả thu nhập theo năm thì quy đổi theo năm để khấu trừ. - Hàng tháng căn cứ vào số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, cơ sở giao đại lý khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH ban

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2009

4

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022 tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện nhiệm vụ năm học ứng phó với Covid 19 Tuyên Quang,Kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo Tuyên Quang,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

5

Chỉ thị 01/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2021,Bộ Xây dựng,Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

6

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/06/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

7

Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án

01/QD-HDTD,Quyết định 01 2021,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất trồng lúa,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất rừng phòng hộ,Hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH TTCP CHẤP THUẬN CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

8

Kết luận 01-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

9

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua ngành Kiểm sát nhân dân,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSNDTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng ngành kiểm sát,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

12

Chỉ thị 01/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/CT-BGTVT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Qquản lý chất lượng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Phòng chống tham nhũng Dự án cao tốc Bắc Nam,Tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

13

Công điện 01/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

01/CD-BKHDT,Công điện 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

14

Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện

01/CD-UBQGVTE,Công điện 01 2021,Ủy ban Quốc gia về trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em,Biện pháp phòng chống đuối nước xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

15

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Thọ,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

16

Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

01/CD-BTTTT,Công điện 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ 2021,Khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ,Triển khai ứng phó với mưa lũ Bộ Thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư quy định Chương trình Giáo dục mầm non,Hợp nhất Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

18

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2021 hợp nhất Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia,Điều lệ tổ chức của Quỹ Phát triển khoa học,Điều lệ hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

20

Hướng dẫn 01-HD/BDVTW về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 do Ban Dân vận Trung ương ban hành

01-HD/BDVTW,Hướng dẫn 01-HD 2021,Ban Dân vận Trung ương,Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021,Nhiệm vụ trọng tâm quy chế dân chủ ở cơ sở,Nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN DÂN VẬN ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250