Tra cứu TCVN11794

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN11794 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10419 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 11794/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thực phẩm chức năng: Si rô BABICUS 100ml (Hộp= chai 100ml), hạn sử dụng đến 05/2017, hàng mới 100% do Tổng cục Hải quan ban hành

11794/TB-TCHQ,Thông báo 11794 2014,Tổng cục Hải quan,Thực phẩm chức năng,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11794

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

2

Quyết định 1153/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

sau đây: TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự - Yêu cầu chung Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Vụ PC; - Lưu: VT, TĐC KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Việt Thanh

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

3

Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 2024,QĐ 1142 Tỉnh Tây Ninh về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 2024,Quyết định Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 Tỉnh Tây Ninh 2024,Quyết định 1142 Tỉnh Tây Ninh về Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất

Ban hành: 14/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2024

4

Kế hoạch 72/KH-UBND duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2024

72/KH-UBND,Kế hoạch 72 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 72 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 72 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2024,KH 72 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,KH 72 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2024,KH 72 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,KH số 72 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 72/KH-UBND ngày 08/03/2024,Kế hoạch 72 Tỉnh Đồng Tháp về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN

Ban hành: 08/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2024

5

Quyết định 3878/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

nguyên và Môi trường,Quyết định 3878/QD-BTNMT ngày 15/12/2023,Quyết định 3878 Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 3878 Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 2023,Quyết định Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 15/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

6

Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2023 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

30/10/2023,Quyết định 2563 Tỉnh Thừa Thiên Huế về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 2563 Tỉnh Thừa Thiên Huế về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 2023,Quyết định Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tỉnh Thừa Thiên Huế 2023,Quyết định 2563 Tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 2563 Tỉnh Thừa Thiên Huế về

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2023

7

Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2023 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 3551 Tỉnh Thanh Hóa về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 2023,Quyết định Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 Tỉnh Thanh Hóa 2023,Quyết định 3551 Tỉnh Thanh Hóa về công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 3551 Tỉnh Thanh Hóa về công

Ban hành: 02/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2023

8

Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2023 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 2023,QĐ 1646 Tỉnh Khánh Hòa về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 2023,Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Tỉnh Khánh Hòa 2023,Quyết định 1646 Tỉnh Khánh Hòa về quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 2023,QĐ 1646 Tỉnh Khánh Hòa về quản lý chất lượng phù

Ban hành: 17/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2023

9

Kế hoạch 190/KH-UBND về duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2023

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2023,KH 190 Tỉnh Đồng Tháp về duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2023,Kế hoạch duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Tỉnh Đồng Tháp 2023,Kế hoạch 190 Tỉnh Đồng Tháp về cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 2023,KH 190 Tỉnh Đồng Tháp về cải tiến Hệ thống Quản lý chất

Ban hành: 24/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2023

10

Quyết định 938/QĐ-BXD năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

938/QD-BXD,Quyết định 938 2021 Bộ Xây dựng,Quyết định 938 năm 2021 Bộ Xây dựng,Quyết định 938 Bộ Xây dựng ban hành 2021,QĐ 938 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 938 Bộ Xây dựng áp dụng 2021,QĐ 938 Bộ Xây dựng mới nhất,QĐ số 938 năm 2021 Bộ Xây dựng,Quyết định 938/QD-BXD ngày 11/08/2021,Quyết định 938 Bộ Xây dựng về Áp dụng quản lý chất lượng theo TCVN

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

11

Quyết định 1603/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1603/QD-BGTVT,Quyết định 1603 2022,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống quản lý phù hợp TCVN ISO 9001 2015,Công bố Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001 2015,Hệ thống quản lý theo ISO 9001 2015 của Bộ Giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2023

12

Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

14/11/2022,Quyết định 2753 Tỉnh Thừa Thiên Huế về Công bố Hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001 2015 2022,QĐ 2753 Tỉnh Thừa Thiên Huế về Công bố Hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001 2015 2022,Quyết định Công bố Hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001 2015 Tỉnh Thừa Thiên Huế 2022,Quyết định 2753 Tỉnh Thừa Thiên Huế về Hệ thống quản lý phù hợp TCVN ISO 9001 2015 Huế 2022,QĐ

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2022

13

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

HOẠCH TRIỂN KHAI TCVN ISO 9001:2015 THAY THẾ TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HCNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

14

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2020,Tỉnh Quảng Trị,Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Quảng Trị,Kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015,Chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

15

Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

16

Quyết định 5489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2015 2021,QĐ 5489 Tỉnh Thanh Hóa về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2015 2021,Quyết định Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2015 Tỉnh Thanh Hóa 2021,Quyết định 5489 Tỉnh Thanh Hóa về Hệ thống quản lý ISO 9001 2015 tại Ủy ban Thanh Hóa 2021,QĐ 5489 Tỉnh Thanh Hóa về Hệ thống

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

17

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

127/QD-UBND,Quyết định 127 2020,Tỉnh Quảng Trị,Chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015,Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

18

Quyết định 1148/QĐ-SVHTT năm 2021 về ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1148/QĐ-SVHTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO GIÁM

Ban hành: 22/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2022

19

Thông tư 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

94/2021/TT-BQP,Thông tư 94 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 94 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 94 Bộ Quốc phòng ban hành 2021,TT 94 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 94 Bộ Quốc phòng áp dụng 2021,TT 94 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 94 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 94/2021/TT-BQP ngày 16/07/2021,Thông tư 94 Bộ Quốc phòng về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

20

Kế hoạch 6500/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 2024,KH 6500 Tỉnh Khánh Hòa về xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 2024,Kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 Tỉnh Khánh Hòa 2024,Kế hoạch 6500 Tỉnh Khánh Hòa về cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 2024,KH 6500 Tỉnh Khánh Hòa về cải tiến Hệ

Ban hành: 17/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!