Tra cứu 42/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39307 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024 do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2024 Chính phủ,Nghị quyết 42 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 42 Chính phủ ban hành 2024,NQ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 42 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 42 Chính phủ mới nhất,NQ số 42 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 04/04/2024,Nghị quyết 42 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật 2024,NQ 42 Chính phủ về

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2024

2

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

3

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2021 Chính phủ,Nghị quyết 42 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 42 Chính phủ ban hành 2021,NQ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 42 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 42 Chính phủ mới nhất,NQ số 42 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 01/04/2021,Nghị quyết 42 Chính phủ về Xử lý thuế hàng nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn 2021,NQ 42

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

4

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2020 Chính phủ,Nghị quyết 42 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 42 Chính phủ ban hành 2020,NQ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 42 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 42 Chính phủ mới nhất,NQ số 42 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020,Nghị quyết 42 Chính phủ về Chi hỗ trợ 2020,NQ 42 Chính phủ về Chi hỗ trợ 2020,Nghị quyết Chi

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

5

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2019 triển khai giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2019 Chính phủ,Nghị quyết 42 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 42 Chính phủ ban hành 2019,NQ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 42 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 42 Chính phủ mới nhất,NQ số 42 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 18/06/2019,Nghị quyết 42 Chính phủ về Giải pháp cấp bách 2019,NQ 42 Chính phủ về Giải pháp cấp bách

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

6

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Lạng Sơn do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2018 Chính phủ,Nghị quyết 42 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 42 Chính phủ ban hành 2018,NQ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 42 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 42 Chính phủ mới nhất,NQ số 42 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/05/2018,Nghị quyết 42 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất 2018,NQ 42 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

7

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2015 phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại" do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2015,Chính phủ,Hiệp định khung,Hiệp định khung hợp tác,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

8

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2014 phê duyệt “Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn” giữa Việt Nam và Cu-ba do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2014,Chính phủ,Hợp tác kinh tế song phương,Hợp tác song phương,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

9

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH HẢI DƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

10

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

11

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cao Bằng, thị trấn Quảng Uyên; thành lập phường thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2010,Chính phủ,Mở rộng địa giới hành chính,Thị trấn Quảng Uyên,Thị xã Cao Bằng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

12

Nghị quyết số 42/NQ-CP về thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

13

Nghị định 42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển

42/2024/ND-CP,Nghị định 42 2024 Chính phủ,Nghị định 42 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 42 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 42 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 42 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 42 Chính phủ mới nhất,NĐ số 42 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 42/2024/ND-CP ngày 16/04/2024,Nghị định 42 Chính phủ về lấn biển 2024,NĐ 42 Chính phủ về lấn biển 2024,Nghị định lấn

Ban hành: 16/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2024

14

Nghị quyết 42/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 42 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 42 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,NQ 42 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,NQ 42 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,NQ 42 Thành phố Cần Thơ mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2024

15

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố Hà Nội

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 42 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 42 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,NQ 42 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,NQ 42 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,NQ 42 Thành phố Hà Nội mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Thành phố Hà Nội về kết

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2024

16

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức và người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 42 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 42 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2023,NQ 42 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,NQ 42 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2023,NQ 42 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Tỉnh Tiền Giang về phân bổ chỉ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2023

17

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2024

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 42 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 42 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2023,NQ 42 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,NQ 42 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2023,NQ 42 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Tỉnh Trà Vinh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2024

18

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-HĐND "về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu" và thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 42 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 42 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2023,NQ 42 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,NQ 42 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2023,NQ 42 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Tỉnh Bạc Liêu về thông qua danh mục các dự án

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

19

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 42 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 42 Tỉnh Lào Cai ban hành 2023,NQ 42 Tỉnh Lào Cai còn hiệu lực,NQ 42 Tỉnh Lào Cai áp dụng 2023,NQ 42 Tỉnh Lào Cai mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 42 Tỉnh Lào Cai về Thành lập Sở Xây dựng 2023,NQ 42 Tỉnh

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

20

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 42 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 42 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,NQ 42 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,NQ 42 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,NQ 42 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,NQ số 42 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 42/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 42 Tỉnh Đắk Lắk về Danh mục công trình chuyển mục đích

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!