Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 42/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ CAO BẰNG, THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh mở rộng thị xã Cao Bằng và thành lập các phường thuộc thị xã Cao Bằng; điều chỉnh mở rộng thị trấn Quảng Uyên thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng.

Điều chỉnh 5.152,40 ha diện tích tự nhiên và 10.841 nhân khẩu thuộc huyện Hòa An (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh) về thị xã Cao Bằng quản lý.

Thị xã Cao Bằng có 10.760,93 ha diện tích tự nhiên và 67.415 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Cao Bằng: Đông và Tây giáp huyện Hòa An; Nam giáp huyện Hòa An và huyện Thạch An; Bắc giáp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

2. Thành lập 2 phường thuộc thị xã Cao Bằng

a) Thành lập phường Đề Thám thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ 1.094,72 ha diện tích tự nhiên và 9.801 nhân khẩu của xã Đề Thám.

Phường Đề Thám có 1.094,72 ha diện tích tự nhiên và 9.801 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường Đề Thám: Đông giáp phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng; Tây giáp xã Hưng Đạo, thị xã Cao Bằng; Nam giáp xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; Bắc giáp xã Vĩnh Quang và phường Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng.

b) Thành lập phường Ngọc Xuân thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ 685,27 ha diện tích tự nhiên và 5.937 nhân khẩu của xã Ngọc Xuân.

Phường Ngọc Xuân có 685,27 ha diện tích tự nhiên và 5.937 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngọc Xuân: Đông giáp phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng; Tây giáp phường Đề Thám và xã Vĩnh Quang, thị xã Cao Bằng; Nam giáp phường Hợp Giang và phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng; Bắc giáp xã Ngũ Lão, huyện Hòa An.

3. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quảng Uyên thuộc huyện Quảng Uyên

Điều chỉnh 391,7 ha diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Chí Thảo, 161,48 ha diện tích tự nhiên và 344 nhân khẩu của xã Quốc Phong về thị trấn Quảng Uyên quản lý.

Thị trấn Quảng Uyên có 652,4 ha diện tích tự nhiên và 4.032 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quảng Uyên: Đông giáp xã Độc Lập và xã Chí Thảo; Tây giáp xã Phúc Sen và xã Quốc Phong; Nam giáp xã Chí Thảo; Bắc giáp xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên.

4. Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cao Bằng và thành lập các phường thuộc thị xã Cao Bằng; điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quảng Uyên thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Thị xã Cao Bằng có 10.760,93 ha diện tích tự nhiên và 67.415 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân và các xã: Duyệt Trung, Hòa Chung, Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang.   

Huyện Hòa An còn lại 60.952,08 ha diện tích tự nhiên và 55.730 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Dân Chủ, Nam Tuấn, Đức Xuân, Đại Tiến, Đức Long, Ngũ Lão, Trương Lương, Bình Long, Nguyễn Huệ, Công Trừng, Hồng Việt, Bế Triều, Hoàng Tung, Trưng Vương, Quang Trung, Bạch Đằng, Bình Dương, Lê Chung, Hà Trì, Hồng Nam và thị trấn Nước Hai.

Xã Chí Thảo còn lại 2.749,61 ha diện tích tự nhiên và 3.066 nhân khẩu 

Xã Quốc Phong còn lại 1.219 ha diện tích tự nhiên và 1.183 nhân khẩu 

Huyện Quảng Uyên có 38.489,66 ha diện tích tự nhiên và 42.604 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Quốc Phong, Chí Thảo, Phi Hải, Độc Lập, Quảng Hưng, Cai Bộ, Bình Lăng, Phúc Sen, Đoài Khôn, Quốc Dân, Hồng Quang, Hồng Định, Tự Do, Ngọc Động, Hoàng Hải, Hạnh Phúc và thị trấn Quảng Uyên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 01/11/2010 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cao Bằng, thị trấn Quảng Uyên; thành lập phường thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.223

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!