Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 42/NQ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ SÔNG CẦU, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Thành lập thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên

Thành lập thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu của huyện Sông Cầu (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hòa, Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải và thị trấn Sông Cầu).

Thị xã Sông Cầu có 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Sông Cầu: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Đồng Xuân; Nam giáp huyện Tuy An; Bắc giáp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu

a) Thành lập phường Xuân Yên thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 229,34 ha diện tích tự nhiên và 668 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 273,01 ha diện tích tự nhiên và 5.201 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu.

Phường Xuân Yên có 502,35 ha diện tích tự nhiên và 5.869 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của phường Xuân Yên: Đông giáp vịnh Xuân Đài; Tây giáp phường Xuân Phú, xã Xuân Lâm; Nam giáp phường Xuân Phú; Bắc giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phường Xuân Phú.

b) Thành lập phường Xuân Phú thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 1.116,61 ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu.

Phường Xuân Phú có 1.116,61 ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của phường Xuân Phú: Đông giáp vịnh Xuân Đài, phường Xuân Thành; Tây giáp xã Xuân Lam; Nam giáp phường Xuân Thành và xã Xuân Lâm; Bắc giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phường Xuân Yên.

c) Thành lập phường Xuân Thành thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở 163,00 ha diện tích tự nhiên và 6,047 nhân khẩu còn lại của thị trấn Sông Cầu; 365,57 ha diện tích tự nhiên và 3.074 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 1; 9,08 ha diện tích tự nhiên và 120 nhân khẩu của xã Xuân Lâm.

Phường Xuân Thành có 537,65 ha diện tích tự nhiên và 9.241 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của phường Xuân Thành: Đông giáp vịnh Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Lâm, xã Xuân Thọ 1 và phường Xuân Phú; Nam giáp phường Xuân Đài; Bắc giáp phường Xuân Phú.

d) Thành lập phường Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 418,57 ha diện tích tự nhiên và 3.145 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 1; 643,30 ha diện tích tự nhiên và 5.858 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 2.

Phường Xuân Đài có 1.061,87 ha diện tích tự nhiên và 9.003 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của phường Xuân Đài: Đông giáp vịnh Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Thọ 1 và xã Xuân Thọ 2; Nam giáp xã An Ninh Tây và xã An Dân huyện Tuy An; Bắc giáp phường Xuân Thành, xã Xuân Thọ 1.

3. Sau khi thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu:

- Xã Xuân Thọ 1 còn lại 3.067,54 ha diện tích tự nhiên và 3.010 nhân khẩu;

- Xã Xuân Thọ 2 còn lại 2.332,33 ha diện tích tự nhiên và 4.417 nhân khẩu;

- Xã Xuân Phương còn lại 4.491,32 ha diện tích tự nhiên và 7.804 nhân khẩu;

- Xã Xuân Lâm còn lại 13.090,84 ha diện tích tự nhiên và 3.963 nhân khẩu;

Thị xã Sông Cầu có 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Đài và các xã: Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hòa, Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải.

Tỉnh Phú Yên có 506.057,23 ha diện tích tự nhiên và 879.560 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).  

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG    
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 27/08/2009 về thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.520

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189