Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4042/Q������-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20823 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4042/QD-BYT,Quyết định 4042 2021,Bộ Y tế,Mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID19,Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động,Hướng dẫn mô hình trạm y tế lưu động trong dịch COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

2

Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

4042/QD-BYT,Quyết định 4042 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2,Phê duyệt xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2,Xét nghiệm phát hiện nhiễm Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2020

3

Quyết định 4042/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện “Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

4042/QD-UBND,Quyết định 4042 2017,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/QĐ-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

4

Quyết định 4042/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

4042/QD-UBND,Quyết định 4042 2016,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Quyết định 4042/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4042/QD-BKHCN,Quyết định 4042 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Phương pháp thử,Tiêu chuẩn quốc gia về giầy dép,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

7

Quyết định 4042/QĐ-UBND năm 2007 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4042/QD-UBND,Quyết định 4042 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Khu công nghiệp Tân Phú Trung,Quy hoạch chi tiết,Tỷ lệ 1/2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4042

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2007

8

Thông báo số 4042TB/VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4042TB/VP,Thông báo 4042TB 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4042TB/VP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông báo 4309/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép hợp kim Q110, Q180 và Q220 do Tổng cục Hải quan ban hành

70/TB-PTPL ngày 16.4.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2, 3 PLTK Thép hợp kim Q110, Q180 và Q220 (có mặt cắt ngang hình tròn, không chứa Bo, được cán nóng). 2. Đơn vị nhập khẩu: DNTN Đại Bình. 3. Số, ngày tờ khai

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

10

Quyết định 2171/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2171/QD-BYT,Quyết định 2171 2022,Bộ Y tế,Phương tiện phòng hộ phòng chống COVID19,Lựa chọn phương tiện phòng hộ dịch Covid19,Phương tiện phòng hộ cá nhân phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

11

Quyết định 2183/QĐ-BYT năm 2022 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

giáo-Văn xã VPCP (để b/c); - Q.Bộ trưởng (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng (để biết); - BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để biết); - UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để biết); - Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Xuân Tuyên

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

12

Quyết định 2170/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2170/QD-BYT,Quyết định 2170 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn phục hồi chức năng trẻ khuyết tật,Tài liệu phục hồi chức năng trẻ khuyết tật,Phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

13

Quyết định 2121/QĐ-BYT sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022

2121/QD-BYT,Quyết định 2121 2022,Bộ Y tế,Sửa đổi phụ lục Quyết định 579/QĐ-BYT,Sửa đổi kinh phí ứng dụng công nghệ Bộ Y tế,Sửa đổi kế hoạch ứng dụng công nghệ Bộ Y tế,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

14

Quyết định 2122/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Q.Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SAU NHIỄM COVID-19 Ở NGƯỜI LỚN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

15

Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nơi nhận: - Như điều 4; - Q.Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo); - Lưu: VT; KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ Ở NGƯỜI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2022)

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

16

Quyết định 2023/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2023/QD-BYT,Quyết định 2023 2022,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính dược phẩm,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm,Thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

17

Quyết định 1985/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch và Thành lập nhóm chuyên môn, kỹ thuật triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1985/QD-BYT,Quyết định 1985 2022,Bộ Y tế,Đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng bệnh,Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng bệnh,Nhóm chuyên môn lập hồ sơ dự án Luật Phòng bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

18

Quyết định 1949/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1949/QD-BYT,Quyết định 1949 2022,Bộ Y tế,Tài liệu truyền thông phòng chống SARSCoV2,Truyền thông kiểm soát lây nhiễm SARSCoV2,Kiểm soát lây nhiễm SARSCoV2 cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

19

Quyết định 1921/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1921/QD-BYT,Quyết định 1921 2022,Bộ Y tế,Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong,Hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong,Hướng dẫn ghi nhận một số nguyên nhân tử vong,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

20

Quyết định 1895/QĐ-BYT Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1895/QD-BYT,Quyết định 1895 2022,Bộ Y tế,Truyền thông dự thảo Luật Khám chữa bệnh,Dự thảo Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổii,Truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh 2022,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198