Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4042TB/VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4042TB/VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI CUỘC HỌP VỚI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2006

Ngày 25 tháng 10 năm 2005, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã chủ trì cuộc họp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2006

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ : Kế hoạch, Tài chính; Khoa học Công nghệ; Cục Nông nghiệp; Cục Lâm nghiệp; Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo các nội dung khuyến nông năm 2006, ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng có ý kiến như sau:

1. Vụ Tài chính phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để làm việc với Bộ Tài chính về thủ tục chuyển kinh phí khuyến nông về trực tiếp cho các địa phương (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Số kinh phí này chiếm ít nhất 70% tổng kinh phí khuyến nông của Nhà nước.

a. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có nhiệm vụ : tập hợp, đề xuất về nhiệm vụ khuyến nông của các địa phương (từ các Cục, Vụ, Viện, Trường, Doanh nghiệp thuộc Bộ) và từ chính các địa phương để xây dựng dự toán kinh phí hướng dẫn triển khai thực hiện những chương trình ưu tiên và nhiệm vụ khuyến nông cho các địa phương.

b. Vụ Tài chính có nhiệm vụ : tổng hợp kinh phí ngân sách giao cho địa phương để báo cáo Bộ Tài chính và giải quyết các thủ tục liên quan.

c. Các Cục, Vụ, Viện, Doanh nghiệp thuộc Bộ có liên quan : đề xuất các nhiệm vụ khuyến nông ưu tiên theo chủ đề hoặc vùng sinh thái, địa phương để Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp trình Bộ.

2. Phần còn lại khoảng 30% tổng kinh phí khuyến nông giành cho các hoạt động khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý theo quy định, bao gồm các hoạt động:

a. Thông tin, tuyên truyền (khoảng 10% tổng kinh phí)

b. Đào tạo, tập huấn (khoảng 10% tổng kinh phí)

c. Dự án khuyến nông trọng điểm (khoảng 10% kinh phí)

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn phù hợp với Nghị định 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư và theo các mức chi quy định (Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Thông tư 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 56/2005/NĐ-CP).

Các dự án khuyến nông trọng điểm được xây dựng trên cơ sở :

- Cục, Vụ, Viện, Trường, Doanh nghiệp đặt đề bài dự án

- Hội đồng tư vấn lựa chọn dự án để tuyển chọn

- Tuyển chọn đơn vị thực hiện dự án (có thể làm thí điểm theo phương thức đấu thầu).

Văn phòng Bộ xin thông báo để cac đơn vị liên quan biết, phối hợp và thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 4042TB/VP ngày 31/10/2005 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74