Tra cứu 38/2003/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 281264 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

38/2003/ND-CP,Nghị định 38 2003,Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2003/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08/2003/TTLT-BKH-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 38/2003/NĐ-CP NGÀY 15

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

38/2024/ND-CP,Nghị định 38 2024 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 38/2024/ND-CP ngày 05/04/2024,Nghị định 38 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản 2024,NĐ 38 Chính

Ban hành: 05/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

4

Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

38/2023/ND-CP,Nghị định 38 2023 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 38/2023/ND-CP ngày 24/06/2023,Nghị định 38 Chính phủ về Cơ chế quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 24/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2023

5

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

38/2022/ND-CP,Nghị định 38 2022 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 38/2022/ND-CP ngày 12/06/2022,Nghị định 38 Chính phủ về Nghị định mức lương tối thiểu đối với lao động 2022,NĐ 38

Ban hành: 12/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

6

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

38/2021/ND-CP,Nghị định 38 2021 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 38/2021/ND-CP ngày 29/03/2021,Nghị định 38 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa 2021,NĐ 38

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

7

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

38/2020/ND-CP,Nghị định 38 2020 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 38/2020/ND-CP ngày 03/04/2020,Nghị định 38 Chính phủ về Làm việc theo hợp đồng 2020,NĐ 38 Chính phủ về Làm việc theo

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

8

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

38/2019/ND-CP,Nghị định 38 2019 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 38/2019/ND-CP ngày 09/05/2019,Nghị định 38 Chính phủ về Cán bộ công chức 2019,NĐ 38 Chính phủ về Cán bộ công chức

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

9

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

38/2018/ND-CP,Nghị định 38 2018 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 38/2018/ND-CP ngày 11/03/2018,Nghị định 38 Chính phủ về Đầu tư 2018,NĐ 38 Chính phủ về Đầu tư 2018,Nghị định Đầu tư

Ban hành: 11/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

10

Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

38/2017/ND-CP,Nghị định 38 2017 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 38/2017/ND-CP ngày 04/04/2017,Nghị định 38 Chính phủ về Hoạt động cảng cạn 2017,NĐ 38 Chính phủ về Hoạt động cảng cạn

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

11

Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn

38/2016/ND-CP,Nghị định 38 2016 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 38/2016/ND-CP ngày 15/05/2016,Nghị định 38 Chính phủ về Công trình khí tượng thủy văn 2016,NĐ 38 Chính phủ về Công

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

12

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

38/2015/ND-CP,Nghị định 38 2015 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 38/2015/ND-CP ngày 24/04/2015,Nghị định 38 Chính phủ về Quản lý phế liệu 2015,NĐ 38 Chính phủ về Quản lý phế liệu

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

13

Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

38/NQ-CP,Nghị quyết 38 2024 Chính phủ,Nghị quyết 38 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 38 Chính phủ ban hành 2024,NQ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 38 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 38 Chính phủ mới nhất,NQ số 38 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 02/04/2024,Nghị quyết 38 Chính phủ về thực hiện Kết luận 62-KL/TW 2024,NQ 38 Chính phủ về thực hiện Kết

Ban hành: 02/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2024

14

Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

38/2014/ND-CP,Nghị định 38 2014 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 38/2014/ND-CP ngày 06/05/2014,Nghị định 38 Chính phủ về Công ước cấm vũ khí hóa học 2014,NĐ 38 Chính phủ về Công ước

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2014

15

Nghị định 38/2013/NĐ-CP quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

38/2013/ND-CP,Nghị định 38 2013 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 38/2013/ND-CP ngày 23/04/2013,Nghị định 38 Chính phủ về Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 2013,NĐ 38 Chính phủ về

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

16

Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2023 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

38/NQ-CP,Nghị quyết 38 2023 Chính phủ,Nghị quyết 38 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 38 Chính phủ ban hành 2023,NQ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 38 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 38 Chính phủ mới nhất,NQ số 38 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 20/03/2023,Nghị quyết 38 Chính phủ về Thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Hồ Chí Minh 2023,NQ 38 Chính

Ban hành: 20/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2023

17

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

38/2012/ND-CP,Nghị định 38 2012 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 38/2012/ND-CP ngày 25/04/2012,Nghị định 38 Chính phủ về Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm 2012,NĐ 38 Chính phủ về

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

18

Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 149/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2005/NĐ-CP

38/2011/ND-CP,Nghị định 38 2011 Chính phủ,Nghị định 38 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 38 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 38 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 38 Chính phủ mới nhất, số 38 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 38/2011/ND-CP ngày 26/05/2011,Nghị định 38 Chính phủ về Thủ tục hành chính 2011,NĐ 38 Chính phủ về Thủ tục hành chính

Ban hành: 26/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

19

Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

38/NQ-CP,Nghị quyết 38 2022 Chính phủ,Nghị quyết 38 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 38 Chính phủ ban hành 2022,NQ 38 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 38 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 38 Chính phủ mới nhất,NQ số 38 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/03/2022,Nghị quyết 38 Chính phủ về Chương trình phòng chống dịch COVID19 2022,NQ 38 Chính phủ về

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

20

Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

38/2010/ND-CP,Nghị định 38 2010,Chính phủ,Không gian kiến trúc,Cảnh quan đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 38/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!