Tra cứu Công Văn 38/2003/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68373 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 633/LĐLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

633/LDLD-CSPL,Công văn 633 2022,Liên đoàn Lao động thành phố H,Công đoàn thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP,Chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện mức lương tối thiểu,Chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

2

Công văn 4486/TLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Công văn 4486/TLD-CSPL ngày 05/07/2022,Công văn 4486 Tổng liên đoàn Lao động Việt N về Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP 2022,CV 4486 Tổng liên đoàn Lao động Việt N về Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP 2022,Công văn Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP Tổng liên đoàn Lao động Việt N 2022,Công văn 4486 Tổng liên đoàn Lao

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

3

Công văn 22026/SLĐTBXH-LĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22026/SLĐTBXH-LĐ V/v thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2022

4

Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành

294/LDLD,Công văn 294 2022,Liên đoàn Lao động thành phố H,Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP,Mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng,Áp dụng mức lương tối thiểu mới,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

5

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Lao động - Thương binh và X về Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP 2022,CV 2086 Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Bộ Lao động - Thương binh và X về Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP 2022,Công văn Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Bộ Lao động - Thương binh và X 2022,Công văn 2086 Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Bộ Lao động

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

6

Công văn 1799/BTC-TCT năm 2022 về phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1799/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022 Kính gửi: - Đồng chí Bí thư tỉnh,

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

7

Công văn 3886/UBND-KT năm 2021 về phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3886/UBND-KT V/v phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi:

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2022

8

Công văn 10847/BTC-TCT năm 2021 về phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10847/BTC-TCT V/v Phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021 Kính gửi: Đồng chí Chủ

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

9

Công văn 11377/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

11377/VPCP-NN V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

10

Công văn 4581/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017 về vướng mắc

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

11

Công văn 1037/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

12

Công văn 1820/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu do Tổng cục Môi trường ban hành

trường về Quản lý chất thải và phế liệu 2015,CV 1820 Tổng cục Môi trường về Quản lý chất thải và phế liệu 2015,Công văn Quản lý chất thải và phế liệu Tổng cục Môi trường 2015,Công văn 1820 Tổng cục Môi trường về Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP 2015,CV 1820 Tổng cục Môi trường về Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP 2015,Công văn Thực hiện Nghị định

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

13

Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3630/LĐTBXH-KHTC V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

14

Công văn 8295/BTP-KHTC năm 2019 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

15

Công văn 314/BHXH-GĐ1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 314/BHXH-GĐ1 V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

16

Công văn 1602/BHXH-CSYT năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1602/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

17

Công văn 38/HTQTCT-HT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP do Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực ban hành

38/HTQTCT-HT,Công văn 38 2014,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Môi giới kết hôn trái pháp luật,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

18

Công văn 38/DP-DT năm 2024 tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành

dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội tại nước ta. 2. Xây dựng, cập nhật quy trình thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế tại từng cửa khẩu căn cứ theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các hướng dẫn chuyên môn,

Ban hành: 15/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2024

19

Công văn 38/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn trên cơ sở căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và kế thừa các nội

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2024

20

Công văn 38/TTg-NN năm 2023 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên và chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Ban hành: 13/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!