Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 2022 chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Số hiệu: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Thanh, Ngọ Duy Hiểu
Ngày ban hành: 17/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Vẫn trả lương cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu cho NLĐ qua đào tạo

Đây là nội dung tại Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng LĐLĐ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với tổ chức đại diện NLĐ, các ban, ngành liên quan hướng dẫn người sử dụng lao động và NLĐ trên địa bàn thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Trong đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;

- Không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.

- Các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (trong đó có chế độ tiền lương trả cho NLĐ đã qua đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ban hành ngày 17/6/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN
V/v chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 12 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Để triển khai thực hiện Nghị định đúng quy định, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau:

1.1. Nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, trong đó lưu ý 02 nội dung sau:

a) Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

- Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

- Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.

b) Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

1.2. Tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để triển khai các nhiệm vụ nêu tại điểm 1 văn bản này.

b) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

c) Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngọ Duy Hiểu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở LĐTBXH, Ban quản lý KCN, KCX tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN.

MINISTRY OF LABOR - WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS - VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 2086/BLDTBXH-TLDLDVN
Implementing Decree No. 38/2022/ND-CP on minimum wage

Hanoi, June 17, 2022

 

To:

- Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities;
- Confederations of Labor of provinces and central-affiliated cities;
- Trade unions of sectors, trade unions of corporations affiliated to Vietnam General Confederation of Labor.

Pursuant to the Labor Code in 2019, recommendations of the National Wage Council and propositions of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs, on June 12, 2022, the Government promulgated Decree No. 38/2022/ND-CP on minimum wage of employees working under employment contract, coming into force from July 1, 2022. In order to implement the Decree in a law-compliant manner and maintain harmonious, stable, and progressive labor relations in enterprises, the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs and Vietnam General Confederation of Labor have agreed upon as follows:

1. Request Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to direct Departments of Labor - War Invalids and Social Affairs to cooperate with Management board of industrial parks, export-processing zones, Confederations of Labor, organizations representing employers in provinces and cities, and relevant authorities in:

1.1. Immediately disseminating, guiding employers and employees in provinces and cities to implement Decree No. 38/2022/ND-CP in a law-compliant manner while paying attention to:

a) Policies and beneficiaries: minimum monthly wage and minimum hourly wage are the baseline upon which employees, trade unions, and employers agree as salary and pay for employees, in which.

- Minimum monthly wage applies to employees who are receiving monthly wage.

- Minimum hourly wage applies to employees who are receiving hourly wage.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Responsibilities for implementation: Clause 3 Article 5 of Decree No. 38/2022/ND-CP regulates responsibilities of employers:

- Review clauses in employment contracts, collective employment agreements, regulations, rules ò employers in order to adjust accordingly; do not remove or reduce wage when employees work overtime, work at night, or perquisites, or other benefits according to employment laws.

- If details agreed upon or set forth under employment contracts, employment agreements, or other legal agreements are more beneficial to employees than this Decree is, continue to following said details unless otherwise agreed upon by the parties. According to the previously mentioned provision, wages for employees working or holding positions that require vocational training that are at least 7% higher than the minimum wage shall continued to be implemented unless otherwise agreed upon by the parties in accordance with employment laws.

1.2. Promote guidance and support for employees, grassroots trade unions, and employers in discussion, negotiations, especially collective negotiations regarding wages and other working conditions in order to guarantee better benefits for employees. Acknowledge labor relations in enterprises, promptly assist, guide, deal with difficulties, minimize labor disputes, strikes, and guarantee harmonious, stable, and progressing labor relations in enterprises. Promptly submit report on implementation of Decree No. 38/2022/ND-CP of local enterprises and difficulties in implementation to Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs for timely resolutions.

2. Request Confederations of Labor of provinces and central-affiliated cities, trade unions of sectors, trade unions of corporations affiliated to the Vietnam General Confederation of Labor to:

a) actively cooperate with labor authorities in implementing tasks under Point 1 hereof.

b) spread Decree No. 38/2022/ND-CP to employees and grassroots trade unions for adequate implementation; provide additional legal counseling for employees and officials of grassroots trade unions.

c) direct superior trade unions to promptly support grassroots trade unions and meet demands of employees; review standards and working conditions in order to promptly propose, discuss, and negotiate in order to establish agreements regarding wages and other working conditions that are more beneficial to employees than those regulated by the laws. Promptly instruct and assist employees, grassroots trade unions to deal with difficulties that arise in labor relations at enterprises.

For concerns and coordination of Chairpersons of People’s Committees of province and central-affiliated cities, Confederations of Labor of provinces and central-affiliated cities, trade unions of sectors, trade unions of corporations affiliated to Vietnam General Confederation of Labor./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF PRESIDENT
VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR
VICE PRESIDENT
Ngo Duy Hieu

PP. MINISTER
MINISTRY OF LABOR - WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER
Le Van Thanh

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/06/2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!