Tra cứu 37/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 196154 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 37/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA VÀ VẬN TẢI VEN BIỂN BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Việt Nam có hệ thống sông, kênh mật độ dày và đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh lớn, tạo thành mạng lưới giao thông

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

2

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/CT-TTg,Chỉ thị 37 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Cho vay lại,Chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-TTg

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

3

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/CT-TTg,Chỉ thị 37 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 37 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 37 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2014,CT 37 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 37 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2014,CT 37 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 37 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 37/CT-TTg ngày 30/12/2014,Chỉ thị 37 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

4

Kế hoạch 3114/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do tỉnh Quảng Nam ban hành

3114/KH-UBND,Tỉnh Quảng Nam,Thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg tỉnh Quảng Nam,Phát triển vận tải thủy nội địa tỉnh Quảng Nam,Phát triển vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

5

Quyết định 2249/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2020,QĐ 2249 Bộ Giao thông vận tải về Vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa 2020,Quyết định Vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải 2020,Quyết định 2249 Bộ Giao thông vận tải về Thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg vận tải thủy 2020,QĐ 2249 Bộ Giao thông vận tải về Thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg vận tải thủy 2020,Quyết định Thực

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

6

Công điện 37/CĐ-TTg năm 2024 đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện

37/CD-TTg,Công điện 37 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 37 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 37 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 37 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 37 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 37 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 37 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 37/CD-TTg ngày 13/04/2024,Công điện 37 Thủ tướng

Ban hành: 13/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

7

Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2021/QD-TTg,Quyết định 37 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng,Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Nhà nước,Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng Nhà nước,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

8

Chỉ thị 37-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

37-CT/TW,Chỉ thị 37-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Quan hệ lao động,Xây dựng,Phân công lãnh đạo,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-CT/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

9

Chỉ thị 37/2006/CT-TTg về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2006/CT-TTg,Chỉ thị 37 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2006/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

10

Quyết định 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2020/QD-TTg,Quyết định 37 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 37 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 37 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,QĐ 37 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 37 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,QĐ 37 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 37 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 37/2020/QD-TTg ngày 23/12/2020,Quyết định

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

11

Quyết định 37/QĐ-TTg năm 2018 về phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/QD-TTg,Quyết định 37 2018,Thủ tướng Chính phủ,Lập bản đồ địa chính,Quản lý hoạt động đo đạc ,Phí đo đạc lập bản đồ địa chính,Bất động sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

12

Chỉ thị 37/2005/CT-TTg về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2005/CT-TTg,Chỉ thị 37 2005,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/CT-TTG Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Chỉ thị 37/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

37/CT-UBND,Chỉ thị 37 2018,Tỉnh Hà Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-UBND Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

14

Chỉ thị 37/2004/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2004/CT-TTg,Chỉ thị 37 2004,Thủ tướng Chính phủ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

15

Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2019/QD-TTg,Quyết định 37 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ kinh phí,Khắc phục,Khắc phục hậu quả thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

16

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

37/CT-UBND,Chỉ thị 37 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

17

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2018/QD-TTg,Quyết định 37 2018,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm Giáo sư,Phó giáo sư,Tiêu chuẩn phó giáo sư,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

18

Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

18/CT-TTg,Chỉ thị 18 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 18 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 18 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 18 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 18 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 18 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 18 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 28/05/2024,Chỉ thị 18 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2024

19

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 17 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 17 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 17 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 17 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/05/2024,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2024

20

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 16 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 16 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 16 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 16 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/05/2024,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!