Tra cứu Công Văn 37/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 37/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55627 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 227/UBND-KHTC năm 2015 chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ (theo Chỉ thị số 37/CT-TTg) do tỉnh Thái Bình ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 227/UBND-KHTC V/v chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) Thái Bình,

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

2

Công văn 1382/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, Quyết định 416/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chỉ thị 37-CT/TW Quyết định 416/QĐ-TTg 2024,CV 1382 Bộ Lao động - Thương binh và X về báo cáo thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW Quyết định 416/QĐ-TTg 2024,Công văn báo cáo thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW Quyết định 416/QĐ-TTg Bộ Lao động - Thương binh và X 2024 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

3

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

4

Công văn 37/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

37/TCT-CS,Công văn 37 2024 Tổng cục Thuế,Công văn 37 năm 2024 Tổng cục Thuế,Công văn 37 Tổng cục Thuế ban hành 2024,CV 37 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 37 Tổng cục Thuế áp dụng 2024,CV 37 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 37 năm 2024 Tổng cục Thuế,Công văn 37/TCT-CS ngày 04/01/2024,Công văn 37 Tổng cục Thuế về Chính sách thuế 2024,CV 37 Tổng cục Thuế

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

5

Công văn 37/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

37/BVHTTDL-VP,Công văn 37 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 37 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 37 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2023,CV 37 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,CV 37 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2023,CV 37 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,CV số 37 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2024

6

Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

đặc thù 2021 2025 2021,CV 37 Uỷ ban Dân tộc về Xác định dân tộc có khó khăn đặc thù 2021 2025 2021,Công văn Xác định dân tộc có khó khăn đặc thù 2021 2025 Uỷ ban Dân tộc 2021,Công văn 37 Uỷ ban Dân tộc về Thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg 2021,CV 37 Uỷ ban Dân tộc về Thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg 2021,Công văn Thực hiện Quyết định

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

7

Công văn 747/TLĐ năm 2020 triển khai Chỉ thị 37-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 747/TLĐ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; - Các Công đoàn ngành Trung ương và tương

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

8

Công văn 37/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

37/GSQL-TH,Công văn 37 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

9

Công văn 37/BXD-VLXD năm 2021 đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

37/BXD-VLXD,Công văn 37 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 37 năm 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 37 Bộ Xây dựng ban hành 2021,CV 37 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 37 Bộ Xây dựng áp dụng 2021,CV 37 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 37 năm 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 37/BXD-VLXD ngày 06/01/2021,Công văn 37 Bộ Xây dựng về Đăng ký kiểm tra về chất lượng hàng hóa vật liệu xây

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

10

Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, theo đúng quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

11

Công văn 1043/TTg-NN năm 2023 về thực hiện nội dung Chỉ thị 29/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1043 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 2023,CV 1043 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 2023,Công văn thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 Thủ tướng Chính phủ 2023,Công văn 1043 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị quản lý động vật hoang dã 2023,CV 1043 Thủ tướng Chính phủ về thực

Ban hành: 02/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2023

12

Công văn 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành

37/CV-HBVQTE,Công văn 37 2019 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N,Công văn 37 năm 2019 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N,Công văn 37 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N ban hành 2019,CV 37 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N còn hiệu lực,CV 37 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N áp dụng 2019,CV 37 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt N mới nhất,CV số 37 năm 2019 Hội Bảo vệ

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

13

Công văn 37/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

37/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 43591/CT-TTHT ngày 25/6/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Sunyu Vina; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Thông tư số

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

14

Công văn 5104/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2023 thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg và 07/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tin và Truyền thông,Công văn 5104/BTTTT-PTTH&TTDT ngày 06/10/2023,Công văn 5104 Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg 2023,CV 5104 Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg 2023,Công văn thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg Bộ Thông tin và Truyền thông 2023,Công văn 5104 Bộ

Ban hành: 06/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2023

15

Công văn 37/BXD-QHKT năm 2018 công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

37/BXD-QHKT,Công văn 37 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 37 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 37 Bộ Xây dựng ban hành 2018,CV 37 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 37 Bộ Xây dựng áp dụng 2018,CV 37 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 37 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 37/BXD-QHKT ngày 02/08/2018,Công văn 37 Bộ Xây dựng về Cấp giấy phép xây dựng 2018,CV 37 Bộ Xây dựng về Cấp

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

16

Công văn 9162/BTC-NSNN năm 2022 về thay thế Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai và Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg vì hiện nay các quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 20/08/2021. Bộ Tài chính xin trả lời như sau: 1. Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình

Ban hành: 14/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2022

17

Công văn 37/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

37/TCT-CS,Công văn 37 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 37 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 37 Tổng cục Thuế ban hành 2018,CV 37 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 37 Tổng cục Thuế áp dụng 2018,CV 37 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 37 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 37/TCT-CS ngày 03/01/2018,Công văn 37 Tổng cục Thuế về Thuế giá trị gia tăng 2018,CV 37 Tổng cục

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

18

Công văn 37/BXD-VLXD năm 2017 về xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

37/BXD-VLXD,Công văn 37 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37 Bộ Xây dựng ban hành 2017,CV 37 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 37 Bộ Xây dựng áp dụng 2017,CV 37 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 37 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37/BXD-VLXD ngày 11/09/2017,Công văn 37 Bộ Xây dựng về Về xuất khẩu vôi 2017,CV 37 Bộ Xây dựng về Về xuất

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

19

Công văn 37/BXD-PTĐT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 do Bộ Xây dựng ban hành

37/BXD-PTDT,Công văn 37 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37 Bộ Xây dựng ban hành 2017,CV 37 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 37 Bộ Xây dựng áp dụng 2017,CV 37 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 37 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 37/BXD-PTDT ngày 04/08/2017,Công văn 37 Bộ Xây dựng về Phân loại đô thị 2017,CV 37 Bộ Xây dựng về Phân loại

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

20

Công văn 37/BXD-KHCN năm 2017 về khoảng lùi khối tháp công trình cao ốc Thanh niên Detesco tại 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

37/BXD-KHCN,Công văn 37 2017,Bộ Xây dựng,Công trình Cao ốc văn phòng,Quy chuẩn xây dựng,Quản lý kiến trúc quy hoạch ,Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!