Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 844/CT-TTg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/CT-TTg
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4899/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 2868/BXD-HTKT ngày 16 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3214/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2020), Bộ Quốc phòng (văn bản số 2073/BQP-TM ngày 14 tháng 6 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3996/BKHDT-KCHTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 7207/BTC-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2020) về việc điều chỉnh, b sung quy hoạch tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc bổ sung tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về hội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản nêu trên; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định pháp luật v quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, KTTH, PL;
-
Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117