Tra cứu 33/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38981 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2023 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2023,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023,Nghị quyết 33 Chính phủ về Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh

Ban hành: 11/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2023

2

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2022 về thông qua Dự thảo Báo cáo về thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

3

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC Ô-MAN VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIỮA VÀ QUA LÃNH THỔ HAI NƯỚC CHÍNH

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

4

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2020 về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2020,Chính phủ,Tạm dừng,Chế độ chính sách,Miễn thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

5

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019 về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2019,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 19/05/2019,Nghị quyết 33 Chính phủ về Bệnh viện 2019,NQ 33 Chính phủ về Bệnh viện 2019,Nghị quyết Bệnh

Ban hành: 19/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

6

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

7

Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2016,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2016,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 09/05/2016,Nghị quyết 33 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2016,NQ 33 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

8

Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2015,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2015,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 30/04/2015,Nghị quyết 33 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2015,NQ 33 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 30/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

9

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MỘC HÓA ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG VÀ HUYỆN MỘC HÓA CÒN LẠI; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

10

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Thỏa thuận giữa Việt Nam và Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2012,Chính phủ,Thỏa thuận giữa Việt Nam và Niu Di-lân ,Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

11

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 03/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

12

Nghị quyết số 33/NQ-CP về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

13

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 12/12/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Phú Thọ về Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

14

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 33 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Tiền Giang về Phân bổ ngân

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2023

15

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 33 Tỉnh Bến Tre ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Bến Tre mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Bến Tre về kết quả giám sát quản lý thu ngân sách

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2024

16

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 33 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 33 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,NQ 33 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,NQ 33 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,NQ 33 Thành phố Hà Nội mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 06/12/2023,Nghị quyết 33 Thành phố Hà Nội về Đề án

Ban hành: 06/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2023

17

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (đợt 7)

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Nghị quyết 33 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 17/10/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Đồng Tháp về Bổ sung kế hoạch đầu

Ban hành: 17/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2023

18

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 202 phê duyệt danh sách thôn thuộc đối tượng Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1 của dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 33 Tỉnh Hà Giang ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Hà Giang mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 12/10/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Hà Giang về danh sách thôn Đầu tư xây sửa

Ban hành: 12/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2023

19

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Đắk Lắk

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 33 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 10/10/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch đầu tư công 2023,NQ 33 Tỉnh

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2023

20

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua tại các Nghị quyết 68/NQ-HĐND, 12/NQ-HĐND

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 33 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 22/09/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh danh mục dự

Ban hành: 22/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!