Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 33/NQ-CP 2023 giải pháp tháo gỡ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Số hiệu: 33/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 11/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Kiểm soát việc huy động vốn của DN bất động sản trên thị trường chứng khoán

Ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp thì Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

- Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

- Tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

Nghị quyết 33/NQ-CP ban hành ngày 11/3/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ VÀ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu tham dự hội nghị và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững,

QUYẾT NGHỊ:

Năm 2022, là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, địa phương; sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Thị trường bất động sản có vai trò, đóng góp quan trọng trong nền kinh tế và tác động đến nhiều ngành, nghề, lĩnh vực. Tuy nhiên, trong năm 2022 và đặc biệt là nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn do bối cảnh chung của tình hình kinh tế, bất động sản của thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi phát triển; một số tồn tại, hạn chế kéo dài từ trước chưa thể khắc phục triệt để, như: hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn còn một số tồn tại, bất cập; nhiều dự án bất động sản tại các địa phương gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện dẫn đến nguồn cung bất động sản; nhà ở giảm nhiều so với thời gian trước; cơ cấu sản phẩm không hợp lý, dư thừa sản phẩm, phân khúc cao cấp; trong khi thiếu nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, thị trường, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và ban hành nhiều Công điện (số 1156/CĐ-TTg, số 1163/CĐ-TTg, số 1164/CĐ-TTg…), chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn cũng như lâu dài để tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tổ công tác, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả cụ thể.

Hiện nay, tình hình thị trường bất động sản đã có những chuyển biến, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều khó khăn về thể chế, nguồn vốn tín dụng, trái phiếu,…và tổ chức thực thi của địa phương cần được tập trung tháo gỡ, thúc đẩy, Chính phủ thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm; chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững.

b) Quy hoạch, đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch và bất động sản nhà ở đô thị để hài hòa giữa cung và cầu; nhà ở phải có người ở, muốn có người ở thì phải phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ.

c) Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường bất động sản đi đôi với kiểm soát rủi ro; coi trọng việc giám sát, điều tiết thị trường; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự; bảo vệ cán bộ, những người làm đúng.

d) Hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến phát triển thị trường bất động sản đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

đ) Có chính sách phù hợp thúc đẩy thị trường, tập trung cho an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp.

e) Phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; không siết chặt các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán,… dành cho bất động sản một cách bất hợp lý, nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước.

g) Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, chắc chắn, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung bảo đảm hiệu quả, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường.

h) Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn; có cơ chế, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội.

i) Tôn trọng và tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, lĩnh vực bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Giá cả bất động sản phải phù hợp quy luật thị trường, là động lực để thúc đẩy phát triển.

2. Mục tiêu

a) Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản, trong đó:

- Tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu giá…;

- Tập trung cao độ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường.

- Tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư… khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

b) Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân trong đó:

- Đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và kịp thời giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng của các dự án bất động sản để tăng nguồn cung cho thị trường.

- Thúc đẩy thị trường bất động sản thông qua chính sách hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án khả thi, hiệu quả.

- Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất khoảng 01 triệu căn nhà ở xã hội.

c) Thường xuyên theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường "phát triển nóng" hoặc "đóng băng", tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện thể chế

Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi, trong đó tập trung:

a) Khẩn trương xây dựng và trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Đấu giá (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi)...

b) Tích cực nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội xem xét, ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội”.

c) Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn hiện nay liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Trong đó tập trung:

- Hoàn thiện và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án bất động sản; phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Hoàn thiện và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai” để giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với bất động sản không phải nhà ở (bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, văn phòng...).

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

d) Nghiên cứu xây dựng và ban hành “Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị” để các địa phương thực hiện thuận lợi và thống nhất. Đồng thời, các địa phương cần ban hành ngay các quy định, hướng dẫn, giải pháp tháo gỡ đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định; các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

2. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

a) Trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) để tháo gỡ tổng thể, đồng bộ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong phát triển nhà ở nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng, Chính phủ xây dựng, trình đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc cụ thể nhằm tạo động lực phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới; trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung vướng mắc lớn trong thời gian qua, như:

(1) Về giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội; (2) Về quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội; (3) Về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; (4) Về quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư; (5) Về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; (6) Về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội...

b) Khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người có nhu nhập thấp có nhu cầu cao về nhà ở có thể tiếp cận.

c) Xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung - dài hạn của các địa phương.

d) Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030) để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.

3. Nguồn vốn tín dụng

a) Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

b) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn (như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ…); tập trung các dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn; ưu tiên các dự án bất động sản nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch…

c) Có biện pháp phù hợp, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản.

4. Nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

b) Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời, tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

c) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

d) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

5. Tổ chức thực hiện của các địa phương

a) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,...

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn.

c) Đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án bất động sản, nghĩa vụ tài chính về đất đai để tăng nguồn cung cho thị trường.

d) Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

6. Thông tin, truyền thông khôi phục niềm tin, hỗ trợ trị trường và hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản

a) Đẩy mạnh thông tin, truyền thông thể hiện rõ thông điệp, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng hành với địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự; bảo vệ những người và doanh nghiệp làm đúng; bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

b) Kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ, có hiệu quả các kênh thông tin xã hội không chính xác, không chính thống có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhân dân, nhà đầu tư, khách hàng và thị trường, nhất là các thông tin có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế.

c) Đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch các thông tin, nhất là kịp thời tuyên truyền, phổ biến, công bố công khai các chính sách, quy định, giải pháp mới của Nhà nước về tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu, tình hình thị trường bất động sản,... để xã hội có các thông tin chính xác, chính thống qua đó ổn định tâm lý, ổn định thị trường.

d) Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao:

a) Tiếp tục khẩn trương, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; các Công điện (số 1156/CĐ-TTg; số 1163/CĐ-TTg; số 1164/CĐ-TTg ;…) và Thông báo Kết luận số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

b) Tập trung xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, tạo sự đồng bộ, thống nhất, ổn định của các quy hoạch; gắn kết phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hệ thống kết cấu hạ tầng với phát triển đô thị và các dự án nhà ở để đảm bảo cân đối cung - cầu.

c) Đẩy mạnh việc rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường do vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

d) Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

đ) Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản gắn với chính sách nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân. Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường đặc biệt là nhu cầu về các loại hình bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở theo các phân khúc; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn đối với phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp để thúc đẩy thị trường tự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu.

e) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản.

g) Đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch các thông tin, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng bản chất tình hình, tránh các thông tin sai lệch, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, công bố công khai các chính sách, quy định, giải pháp mới của Nhà nước về tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu, tình hình thị trường bất động sản.

2. Bộ Xây dựng

a) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, nhằm hoàn thiện, bổ sung hành lang pháp lý cho giao dịch chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai, bất động sản du lịch; mua bán chuyển quyền từ nhà đầu tư năng lực kém sang nhà đầu tư có năng lực để tăng cường thanh khoản, phát triển của thị trường.

b) Khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”; “Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị”.

c) Tích cực, chủ động chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp tập trung nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” vào kỳ họp tháng 5 năm 2023.

d) Tích cực, chủ động chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

đ) Phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi hơn lãi suất thị trường. Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình.

e) Phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

g) Theo dõi diễn biến, xu thế tình hình và nhu cầu của thị trường (loại hình, phân khúc bất động sản) báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến các chính sách, giải pháp và kết quả tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Khẩn trương nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội hồ sơ xây dựng dự án Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Công điện số 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

c) Điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tăng trưởng tín dụng hợp lý, đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong mọi trường hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp (như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ…) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, đồng thời nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, trong đó có người mua nhà và các dự án bất động sản, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho doanh nghiệp.

d) Chủ trì triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) trên thị trường và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với các gói tín dụng cụ thể trong từng thời kỳ; phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình.

đ) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục dành vốn tín dụng cho các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý, có khả năng tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo kế hoạch trả nợ; nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân và các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ và phát triển theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

e) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiềm năng của từng dự án và loại hình phân khúc bất động sản như bất động sản nhà ở phù hợp thu nhập người dân, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; bất động sản công nghiệp, du lịch, văn phòng,... để xem xét điều chỉnh các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có những rủi ro.

g) Xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản khác nhau; rà soát các quy định liên quan đến cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho đồng bộ, phù hợp với chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ.

4. Bộ Tài chính

a) Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Giá (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023;

b) Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong đó có nhóm doanh nghiệp bất động sản, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023;

c) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là khẩn trương đánh giá, rà soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là việc phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; có các biện pháp, giải pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất, thời hạn thanh toán, các điều kiện chi trả, thanh toán, phù hợp với tình hình thực tiễn, theo tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn, rủi ro chia sẻ”, theo đúng quy định pháp luật; nghiên cứu phương thức doanh nghiệp bất động sản đàm phán, hoán đổi nợ trái phiếu bằng tài sản, bất động sản…

d) Bảo đảm hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán, lành mạnh, thông thoáng; kiểm soát tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và phấn đấu thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.

b) Khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”; hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai.

c) Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về đất đai và kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023;

b) Khẩn trương rà soát nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ xem xét ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

c) Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, khẩn trương triển khai lập quy hoạch tỉnh.

d) Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu dự án bất động sản.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức có liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

7. Bộ Tư pháp

a) Nghiên cứu xây dựng hồ sơ dự án Luật Đấu giá (sửa đổi) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

c) Phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2023.

8. Bộ Công an

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản và hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các kênh thông tin; phối hợp với Bộ Công an có biện pháp, hệ thống và nhân lực kiểm soát, phát hiện, thống kê, ngăn chặn các kênh thông tin xã hội không chính xác, không chính thống có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhân dân, nhà đầu tư, khách hàng và thị trường, nhất là các thông tin ảnh hưởng đến sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường, đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đúng bản chất tình hình, tránh các thông tin sai lệch để ổn định tâm lý nhân dân, nhà đầu tư, khách hàng, ổn định thị trường.

10. Các địa phương

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,...trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

b) Khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường. Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền.

c) Khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường.

d) Tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

đ) Đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

e) Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

g) Khẩn trương có kết luận các dự án bất động sản đã và đang rà soát thủ tục pháp lý để các dự án sớm được tiếp tục triển khai nhất là các dự án lớn; các dự án đáp ứng nhu cầu thực của nhân dân, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và nhu cầu cho thuê bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch....

h) Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

i) Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn.

k) Ban hành quy định cụ thể, theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở và các pháp luật khác liên quan như: về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thuộc thành dự án độc lập đối với các diện tích đất do Nhà nước quản lý (đất công) nằm xen kẽ trong dự án nhà ở thương mại theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP; hệ số k bồi thường khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo điều kiện cụ thể của địa phương quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 69/2021/NĐ-CP...

l) Tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

11. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm ưu tiên mọi nguồn lực để thanh toán nợ, đặc biệt là nợ trái phiếu; chủ động nghiên cứu tái cơ cấu lại giá cả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg,
PTTg; TGĐ Cổng TTĐTCP; các Vụ, Cục,
đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN, (03b).

TM.CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 33/NQ-CP

Hanoi, March 11, 2023

 

RESOLUTION

ON CERTAIN SOLUTIONS TO RESOLVE DIFFICULTIES AND PROMOTE THE REAL ESTATE MARKET TO DEVELOP SAFELY, HEALTHILY, AND SUSTAINABLY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Organization of Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18, 2022 of the Government on promulgation of the Government's working regulations;

Based on the discussion and votes of the Government members, the opinions of the delegates attending the conference and the conclusions of the Prime Minister at the Conference to resolve difficulties and promote the real estate market to develop safely, healthily, and sustainably,

HEREBY RESOLVES:

2022 is a year with many difficulties and challenges for the Vietnamese economy in general and the real estate sector in particular. However, under the timely, flexible, creative, drastic and effective direction and management of the Government, the Prime Minister and ministries, departments, central agencies and local governments; with the consensus and support of the business community, the people and the help of international friends, Vietnam has still maintained macroeconomic stability, controlled the inflation, promoted growth, ensured major balance, recovered labor market, ensured social security, and kept improving people's living standards, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In order to resolve difficulties for the real estate market, the Prime Minister established a Prime Minister's Working Group and issued multiple Official Letters (No. 1156/CD-TTg, No. 1163/CD-TTg, No. 1164) /CD-TTg…), directing ministries, central agencies and local governments to perform many tasks and solutions in the short term as well as in the long term to resolve difficulties and promote the real estate market to develop safely, healthily, and sustainably. The working group, the Ministry of Construction, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam and the ministries, central agencies and local governments have urgently and actively implemented and performed the assigned tasks and achieved a number of specific results.

Currently, the situation of the real estate market has changed, but the market still has many difficulties in terms of institutions, credit sources, bonds, etc. and local enforcement that need to be resolved and promoted, the Government shall uniformly direct ministries, central agencies, and local governments as follows:

I. VIEWPOINTS, OBJECTIVES

1. Viewpoints

a) Thoroughly grasp and closely follow the guidelines of the Party and the policies and laws of the State, proactively, flexibly, creatively, promptly and effectively direct them with a high sense of responsibility, ensuring compliance with the situation and practical requirements. All relevant entities must uphold responsibility; join hands to resolve difficulties for the real estate market to develop safely, healthily, openly, transparently and sustainably.

b) Plan and invest in developing the ecosystem of industrial real estate, service real estate, tourism and urban residential real estate to harmonize supply and demand; houses are built to be inhabited, so it is required to develop production, business, industry, services, and road infrastructure systems.

c) Focus on directing to resolve difficulties and restore the real estate market along with risk control; attach importance to the supervision and regulation of the market; no criminalization of economic - civil relations; protect officers and those who do the right thing.

d) Improve institutions and policies related to the development of the real estate market to ensure the feasibility, consistency and synchronization of the legal system in order to facilitate the resolution of difficulties and promote the real estate market to develop safely, healthily, openly, transparently and sustainably.

dd) Have appropriate policies to promote the market, focus on social security, create opportunities for low-income people; promote the development of social housing, workers' houses to meet the housing needs of low-income persons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Make a harmonious, reasonable and effective combination between fiscal policy and monetary policy, adopt the monetary policy in a flexible, safe and sure manner, expand fiscal policy in a reasonable way, ensure efficient and strict management of prices and markets.

h) Mobilize resources of the society, especially large enterprises and real estate economic groups; have a mechanism to attract foreign investors' resources to develop the real estate market and develop social housing.

i) Respect and comply with the law of markets, laws of supply and demand, laws of competition, the real estate sector is equal to other industries and sectors.  Real estate prices must conform to the law of markets, which is the driving force to promote development.

2. Objectives

a) Resolve difficulties and problems, especially in terms of institutions, implementation and capital sources for the real estate market, in which:

- Resolve problems with regulations of law and procedures as well as implementation of real estate projects, especially related to investment, land, construction, auction, etc.;

- Highly focus on resolving problems for ongoing projects to complete soon, creating supply for the market.

- Resolve difficulties in credit sources, bonds, investment funds... to facilitate capital flows for the real estate market, contributing to increasing market liquidity.

b) Promote the development of the real estate market, increase the supply, and also adjust the structure of real estate market products more rationally, focusing on the development of social housing, housing for workers, housing in line with the people's income, in which:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Promote the real estate market through policies to support capital sources to initiate projects in a feasible and effective way.

- Promote the development of social housing, housing for workers, target to complete at least 1 million social houses by 2030.

c) Regularly and effectively monitor the market situation in order to promptly take appropriate measures and solutions to prevent the market from "hot development" or "freezing", prevent rumors, speculation, overpricing real estate to make profit, and imbalance between supply and demand, and ensure healthy operation according to the market mechanism.

II. MAIN TASKS, SOLUTIONS

1. Institutional improvement

The Government continues to study and improve the institutions, build a legal system related to construction investment, housing and real estate business to ensure synchronous and feasible regulations, in which:

a) Promptly formulate and submit to the National Assembly for consideration and approval of the Law on Land (amended), the Law on Housing (amended), the Law on Real Estate Business (amended), the Law on Bidding (amended), the Law on Auction (amended), Law on Prices (amended), Law on Credit Institutions (amended), etc.

b) Actively research, develop and submit to the National Assembly for consideration and promulgation "Resolution of the National Assembly on piloting a number of policies to promote development of social housing".

c) Urgently amend and supplement Decrees guiding the implementation of the Law in order to resolve current shortcomings, limitations, obstacles and difficulties related to the implementation of construction investment, business, and transfer of real estate projects, more suitable to the actual situation and ensure the consistency and synchronization of the legal system.  Which focuses on:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Finalize and promulgate the "Decree on amendments to Decrees guiding the implementation of the Land Law" to solve difficulties and problems related to land procedures, land valuation, and issuance of certification of land use rights, ownership rights for non-residential real estate (tourism real estate, resorts, offices, etc.).

- Research, develop and promulgate the "Decree on amendments to the Decree on elaboration of and guidelines for the Investment Law".

d) Study, formulate and promulgate the "Decree on the process, procedures for implementing investment projects on construction of commercial houses and urban areas" so that the local governments can implement them smoothly and uniformly. Besides, local governments need to immediately issue regulations, guidelines and solutions for problems falling under their decision-making authority; problems falling under the deciding-making authority of the Government or the Prime Minister shall be reported to the Government or the Prime Minister for consideration and decision.

dd) Improve the mechanisms and policies to exploit and mobilize maximum financial resources at home and abroad for housing development in particular and the real estate market in general.

2. Promoting social housing development

a) While waiting for the National Assembly to pass the Law on Housing (amended) in order to comprehensively and synchronously resolve current difficulties and obstacles in housing development in general and social housing development in particular, the Government formulates and proposes to the National Assembly to promulgate the "Resolution of the National Assembly on pilot policies to promote social housing development" to immediately resolve a number of specific difficulties and obstacles in order to create motivation for social housing development in the coming time; in which special attention is paid to the major problems in recent years, such as:

(1) Land allocation for investment and construction of social housing projects; (2) the planning and arrangement of land fund for social housing development; (3) the selection of investors in social housing projects; (4) benefits and incentives for investors; (5) the determination of selling prices, rental prices, and rental-purchase prices of social housing; (6) the eligible entities and requirements for benefits of the social housing policy, etc.

b) Expeditiously complete, promulgate and effectively implement the Project “Building at least 01 million social housing apartments for low-income people and industrial park workers in the period 2021- 2030” to immediately resolve a number of specific difficulties and obstacles in social housing development, increase the supply in line with demand, and the ability of low-income people with high demand for housing to access.

c) Determine that investment in social housing development for low-income workers is an investment item in the medium and long-term capital sources of local governments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Credit capital

a) Flexibly and synchronously manage the monetary policy instruments, meet the demand for credit capital flows for socio-economic development; improve the institutions and policies to exploit and mobilize maximum financial resources at home and abroad for housing development in particular and the real estate market in general.

b) Enable businesses, home buyers and investors to quickly access credit sources; take appropriate handling measures for difficult real estate businesses (such as rescheduling principal, interest, restructuring debt groups, etc.); focus on feasible projects and loan plans, customers with financial capacity, ability to repay debt in full and on time; giving priority to residential real estate projects, meeting the real needs of the people, with efficiency and good liquidity such as social housing, renovation of old apartments, offices for lease, real estate for production. export, industry, tourism, etc.

c) Take appropriate and effective measures to reduce lending interest rates and support the real estate market.

4. Corporate bond capital

a) Direct and guide the capital mobilization (including bond issuance) of real estate enterprises on the stock market in accordance with law.

b) Control the capital mobilization of real estate enterprises on the stock market to avoid speculation, manipulation and overpricing.  Besides, enable enterprises (with sufficient capacity, financially healthy business) to mobilize capital for their recovery and development.

c) Inspect and supervise the compliance with the law on issuance, investment and provision of services on corporate bonds, especially private placement of bonds by real estate enterprises and credit institutions related to real estate businesses, businesses with large issuance volume, high interest rates, businesses with loss-making business results, and issuers without collateral.

d) Research and propose synchronous policies and solutions to develop the corporate bond market in a safe, healthy and sustainable manner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Raise the sense of responsibility of heads, officials and public employees; overcome psychological fear of making mistakes, fear of responsibility, etc.

b) Promote reform of administrative procedures, focusing on resolving difficulties in legal procedures of real estate projects in the local areas.

c) Accelerate approval of planning, approval of investment policies, selection of investors to implement real estate projects, financial obligations on land to increase supply for the market.

d) Promote development of social housing, housing for workers and renovate and rebuild old apartment buildings in the area.

6. Information and communication to restore trust, support the market and the operation of real estate businesses

a) Promote information and communication, clearly show the strong message and commitment of the Government and the Prime Minister to accompany the local governments and enterprises to resolve difficulties for the real estate market; do not criminalize economic - civil relations; protect the people and businesses that do the right thing; ensure harmony between the interests of the State, people and businesses.

b) Strictly and effectively control and censor social information channels that are inaccurate and unorthodox that may have negative impacts on people's psychology, investors, customers and the market, especially the information that can affect economic recovery and growth.

c) Make public transparent information, especially promptly disseminate and introduce new State policies, regulations and solutions on credit, bonds, stocks, real estate market situation, ... so that the society has accurate and official information, thereby stabilizing people’s psychology and stabilizing the market.

d) Strengthen supervision, strictly and promptly handle acts of providing inaccurate information, causing negative impacts on the operation of the financial, credit and real estate markets.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Ministries, central and local agencies shall, according to their assigned functions, tasks and competence:

a) Keep urgently and strictly performing the tasks in Resolution No. 11/NQ-CP of the Government on the program of socio-economic recovery and development, Directive No. 13/CT-TTg dated August 29, 2022 on a number of solutions to promote safe, healthy and sustainable development of the real estate market; Officials (No. 1156/CD-TTg; No. 1163/CD-TTg; No. 1164/CD-TTg;...)  and Conclusion Notice No. 242/TB-VPCP dated August 10, 2022 of the Prime Minister at Online conference to promote social housing development for workers and low-income people.

b) Concentrate on elaborating and approving master plans, create synchronization, unification and stability of plannings; link the development of industry, services, tourism, infrastructure systems with urban development and housing projects to ensure a balance between supply and demand.

c) Accelerate the review, classification and handling of real estate projects that are having legal problems, projects that have to stop operating, or cannot bring products to market due to legal problems to free up land resources, investment capital, reducing the risk of bad debt credit.

d) Resolutely punish misconduct of officials such as being negligent, not fulfilling their responsibilities, fearing responsibility and harassing in the performance of their official duties, especially in planning approval, implementation of investment procedures, permits, bidding, auctions, land and real estate evaluation.

dd) Continue to effectively implement solutions to support the real estate market in association with housing policies for beneficiaries of incentive policies, low-income people, and housing for workers.  Strengthen the research, analysis and forecast of the market, especially the demand for types of industrial real estate, service real estate, tourism real estate o ensure supply for the market and promote production, job creation, housing demand by segments; facilitate access to capital for the housing segment for middle- and low-income people to promote the market to self-adjust in accordance with demand.

e) Direct, urge and guide in time to resolve difficulties in implementing legal procedures for real estate projects.

g) Promote the publication and transparency of information, ensure the effectiveness, timeliness and true nature of the situation, avoid misleading information, focus on dissemination and public announcement of new policies, regulations and solutions of the State on credit, bonds, stocks, real estate market situation.

2. Ministry of Construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Expeditiously complete and submit to the Government for consideration and promulgation the "Decree on amendments to the Decrees in the field of state management of the Ministry of Construction"; “Decree on the process, procedures for implementing investment projects to build commercial houses and urban areas”.

c) Actively research, develop and coordinate with the Ministry of Justice to research and develop a report to the Government to submit to the National Assembly for consideration and promulgation of "Resolution of the National Assembly on piloting a number of policies to promote development of social housing" at the session in May 2023.

d) Actively, proactively take charge and coordinate with ministries, central agencies in directing and guiding local governments and enterprises to effectively implement the Project "Building at least 01 million social housing apartments" for low-income people, industrial park workers in the period of 2021-2030" after being promulgated by the Government and the Prime Minister.

dd) Coordinate with the State Bank of Vietnam to implement a credit program of about VND 120,000 billion and specific credit packages for investors and home buyers of social housing projects, worker housing, projects on renovation and rebuilding of old apartment buildings wit at a more favorable interest rate than the market interest rate.  Take charge and coordinate with the State Bank of Vietnam and relevant ministries and agencies in determining the list of projects, eligible entities, conditions and criteria for benefits of the Program.

e) Coordinate with ministries and agencies in directing and guiding local governments and enterprises to implement Resolution No. 11/NQ-CP of the Government on the program of socio-economic recovery and development, and make a list of projects, review the land fund, complete legal procedures, select investors to implement projects of social housing, housing for workers in industrial zones, renovation and rebuilding of old apartments buildings.

g) Keep track of developments, trends and market needs (types and segments of real estate) and report to the Government and the Prime Minister. Actively coordinate with the Ministry of Information and Communications to disseminate policies, solutions and results to resolve difficulties and promote the safe, healthy and sustainable development of the real estate market.

3. State Bank of Vietnam

a) Expeditiously study and prepare a report to the Government to submit to the National Assembly the bill of the Law on Credit Institutions (amended) according to the provisions of the Law on Promulgation of Legal Documents.

b) Perform the tasks and solutions at Official Dispatch No. 1156/CD-TTg dated December 12, 2022 of the Prime Minister in order to provide credit capital for the economy, contribute to resolve difficulties and promote the real estate market to develop safely, healthily and sustainably, have high concentration of credit given to prioritized sectors and economic growth drivers, including social housing and worker housing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Preside over the implementation of a credit program of about VND 120,000 billion to direct commercial banks, of which the main ones are 04 state-owned commercial banks (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) for investors and buyers of social housing projects, workers' houses, projects on renovation and rebuilding of old apartment buildings with interest rates during the preferential period 1.5-2% lower than the average medium and long-term VND lending rates of state-owned commercial banks (including Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) in the market and eligible non-state commercial banks with specific credit packages from time to time; coordinate with the Ministry of Construction and relevant ministries and agencies in determining the list of projects, eligible entities, conditions and criteria for benefits of the Program.

dd) Direct credit institutions to enable real estate project investors and home buyers to access credit sources; continue to spend credit capital for real estate projects that meet legal requirements, are able to sell products and abide by repayment plans; especially projects of social housing, worker housing, housing suitable to people's income and types of real estate for production, business and social security purposes with high efficiency, capable of repaying debt and developing in accordance with the direction of the Prime Minister in Official Dispatch No. 1164/CD-TTg dated December 14, 2022 on resolving difficulties for the real estate market and housing development.

e) Direct credit institutions to assess the production and business situation of enterprises, the potential of each project and the type of real estate segment such as residential real estate that is suitable for the people's income, social housing, housing for workers; industrial, tourism real estate, offices, ... to consider adjusting lending requirements without applying the same policies to risky projects.

g) Consider appropriate adjustment of risk coefficients for different real estate segments; review regulations related to lending and investment in corporate bonds for consistency and in line with the Government's policy on development of the corporate bond market.

4. Ministry of Finance

a) Finalize the bill of the Price Law (amended) and submit it to the National Assembly for consideration and approval at the 5th session of May 2023;

b) Thoroughly review and evaluate the solvency and payment capacity of corporate bond issuers, including real estate businesses, especially bonds that are due within 2023;

c) Effectively perform the tasks assigned by the Prime Minister in Official Dispatch No. 1163/CD-TTg dated December 13, 2022 on the corporate bond market, especially urgently review, carefully review, propose the amendments, improvement of legal documents related to the issuance of corporate bonds, especially the private placement in the domestic market and the offering for sale of corporate bonds to the international market; adopt harmonized, reasonable and effective measures and solutions to restructure bond debts, restructure interest rates, payment terms, payment conditions, suitable to the practical situation, in the spirit of "harmonizing benefits, sharing difficulties and risks", in accordance with the law; research how real estate businesses negotiate, swap debt bonds with assets, real estate...

d) Ensure that the capital mobilization activities of real estate businesses on the stock market are healthy and open; control and eliminate speculation, manipulation, and overpricing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Finalize the bill of the Land Law (amended) and submit it to the National Assembly for consideration and expected approval at the 6th session of October 2023 to ensure the uniformity, consistency and feasibility of the law system.

b) Expeditiously prepare and submit to the Government for consideration and promulgation the "Decree on amendments to Decrees on guidelines for the Land Law"; guiding and resolving difficulties and problems related to land procedures.

c) Concentrate on building and perfecting the land information and data system and connecting with the national population database system of the Ministry of Public Security.

6. Ministry of Planning and Investment

a) Finalize the bill of the Bidding Law (amended) and submit it to the National Assembly for consideration and approval at the 5th session of May 2023;

b) Expeditiously review, research, develop and promulgate the "Decree on amendments to the Decree on elaboration of and guidelines for the Investment Law".

c) Strengthen inspection, direction and urge local governments, urgently implement provincial planning.

d) Strengthen inspection, direction, urge and guide local governments and enterprises on the provisions of the law on investment and bidding to resolve difficulties and obstacles in approving and adjusting policies on real estate investment and bidding.

dd) Take charge and cooperate with the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the State Bank of Vietnam and relevant ministries, branches and organizations in improving the mechanisms and policies to exploit and mobilize maximum financial resources at home and abroad for housing development in particular and the real estate market in general.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Study and develop a bill of the Law on Auction (amended) and report it to the Government to submit to the National Assembly for consideration and comments at the 6th meeting in October 2023, for approval at the meeting in May 2024.

b) Cooperate with relevant ministries and agencies in studying and improving the legal system related to real estate.

c) Cooperate with the Ministry of Construction in developing a report to the Government to submit to the National Assembly for consideration and promulgation of "Resolution of the National Assembly on piloting a number of policies to promote development of social housing" at the May 2023 session.

8. Ministry of Public Security

Take charge and coordinate with competent authorities in supervising, strictly and promptly handling violations of the law in real estate investment and business activities, and real estate brokerage activities and acts of giving inaccurate information, causing negative impacts on the operation of financial, credit and real estate markets.

9. Ministry of Information and Communications

a) Focus on directing and strictly and effectively controlling information channels; coordinate with the Ministry of Public Security to take measures, systems and human resources to control, detect, make statistics, and prevent inaccurate and unorthodox social information channels that may have negative impacts on psychology of the people, investors, customers and the market, especially information affecting economic recovery and growth.

b) Coordinate with ministries and agencies to strengthen and promote the provision of official, accurate and true information on the nature of the situation, avoid false information to stabilize the psychology of the people, investors and customers, and stabilize the market.

10. Local governments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Expeditiously review and make a list of housing and real estate projects in the local areas; find out specific causes and reasons for projects that have been approved for investment policies but have not yet been implemented or are delayed in implementation.  On that basis, focus on solving legal difficulties and preparing investment procedures for housing projects to increase supply for the market.  If there are problems beyond their competence, they shall report and propose to the competent authorities.

c) Expeditiously formulate and approve master plans, plans on land use, construction planning, programs and plans on housing development for 5 years and annually to serve as a basis for approval of investment policies in projects on housing development, increase supply for the market.

d) Focus on further promoting the auction of land use rights; bidding for projects using land; approve the project investment policy; enhancing investor selection, especially the determination of land prices, calculation of use fees, land allocation and land lease for the implementation of housing projects in order to increase the supply for the real estate market.

dd) Speed up the reforming of administrative procedures; speed up the implementation of inter-administrative procedures; level 4 electronic administrative procedures, stop pushing responsibility out, causing difficulties or delays in handling real estate project procedures in the local areas.  Also, strengthen the direction, administration, urging, guidance and supervision of the work of the officials and public employees in order to promptly detect and resolve difficulties and problems that arise not to prolong time, backlog work.

e) Focus on implementing the Government's Resolution No. 11/NQ-CP on the program of socio-economic recovery and development and effectively implement the project "Building at least 01 million social housing apartments for low-income people and industrial park workers in the 2021-2030 period.

g) Expeditiously gives the assessment result as to real estate projects that have been reviewing legal procedures so that projects can soon continue to be implemented, especially large projects; projects to meet people's real needs, social housing, renovation of old apartments and real estate rental demand for production, industry, tourism, etc.

h) Actively hold meetings, work directly with each enterprise and each project, especially large ones, to listen to the difficulties and problems of enterprises and projects in order to promptly solve them, immediately resolve difficulties and problems within their competence, stop pushing responsibility out or making delays in handling administrative procedures.

i) Further promote the review, submission, approval (approval for adjustment) of general planning, zoning planning, detailed construction planning for the implementation of housing, real estate projects, etc. in the area.

k) Promulgate specific regulations, according to its competence to implement legal documents on land, housing and other relevant laws such as: conditions, criteria, scale and ratio for separating the land area into an independent project for the land areas managed by the State (public land) interspersed in the commercial housing projects as prescribed in Clause 13, Article 1 of Decree 148/2020/ND -CP; compensation coefficient k when renovating and rebuilding old apartment buildings according to specific local conditions specified in Clause 1, Article 21 of Decree 69/2021/ND-CP...

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. Real estate businesses are responsible for prioritizing all resources for debt payment, especially bond debts; actively research to restructure prices and products in line with the actual needs of the market.

The Government assigns the Government Office to take charge and coordinate with ministries, central agencies, local governments and relevant agencies and units in monitoring, urging and inspecting the implementation of this Resolution; regularly summarize and report to the Government and the Prime Minister on the situation and results of the implementation of this Resolution; promptly report and propose to the Government and the Prime Minister on problems arising and beyond their competence./.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. THE PRIME MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Hong Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!