Tra cứu 321/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 321/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207649 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 321/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

2

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

321/QD-TTg,Quyết định 321 2017 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 321 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 321 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2017,QĐ 321 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 321 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2017,QĐ 321 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 321 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 321/QD-TTg ngày 13/03/2017,Quyết định

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

3

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 321/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Ban hành: 18/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

4

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

321/QD-TTg,Quyết định 321 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Quảng Trị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 321/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

5

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 321/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG BIÊN CHẾ, TRANG THIẾT BỊ CHO LỰC LƯỢNG THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

6

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2009 về nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 321/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU VĨNH HỘI ĐÔNG, TỈNH AN GIANG TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

7

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 321 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 321/QD-UBND ngày 09/06/2024,Quyết định 321 Tỉnh Kon Tum về công bố Danh mục thủ tục

Ban hành: 09/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2024

8

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 321 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 321/QD-UBND ngày 19/04/2024,Quyết định 321 Tỉnh Quảng Ngãi về Quản

Ban hành: 19/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2024

9

Quyết định 321/QĐ-BXD năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

321/QD-BXD,Quyết định 321 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 321 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 321 Bộ Xây dựng ban hành 2024,QĐ 321 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 321 Bộ Xây dựng áp dụng 2024,QĐ 321 Bộ Xây dựng mới nhất, số 321 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 321/QD-BXD ngày 16/04/2024,Quyết định 321 Bộ Xây dựng về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm

Ban hành: 16/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2024

10

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 321 Tỉnh Phú Yên ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Phú Yên mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 321/QD-UBND ngày 18/03/2024,Quyết định 321 Tỉnh Phú Yên về Phê duyệt vị trí việc làm Sở

Ban hành: 18/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

11

Quyết định 321/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

321/QD-BKHDT,Quyết định 321 2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 321 năm 2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 321 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 2024,QĐ 321 Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hiệu lực,QĐ 321 Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng 2024,QĐ 321 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhất, số 321 năm 2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 321/QD-BKHDT ngày

Ban hành: 18/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

12

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 321 Tỉnh An Giang ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh An Giang áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh An Giang mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 321/QD-UBND ngày 05/03/2024,Quyết định 321 Tỉnh An Giang về công bố thủ tục hành

Ban hành: 05/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

13

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 321 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 321/QD-UBND ngày 04/03/2024,Quyết định 321 Tỉnh Sóc Trăng về bãi bỏ thủ

Ban hành: 04/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2024

14

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid tỉnh Tiền Giang ban hành không còn phù hợp với tình hình khi dịch Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Tiền Giang,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Tiền Giang,Quyết định 321 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Tiền Giang mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Tiền Giang,Quyết định 321/QD-UBND ngày 29/02/2024,Quyết định 321 Tỉnh Tiền Giang về bãi

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2024

15

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 321 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 321/QD-UBND ngày 08/02/2024,Quyết định 321 Tỉnh Lạng Sơn về công bố thủ tục hành

Ban hành: 08/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2024

16

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 321 Tỉnh Kiên Giang ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Kiên Giang còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Kiên Giang áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Kiên Giang mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 321/QD-UBND ngày 07/02/2024,Quyết định 321 Tỉnh Kiên Giang về quy

Ban hành: 07/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

17

Quyết định 321/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

321/QD-UBND,Quyết định 321 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 321 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 321 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2024,QĐ 321 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2024,QĐ 321 Tỉnh Quảng Nam mới nhất, số 321 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 321/QD-UBND ngày 06/02/2024,Quyết định 321 Tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt kế

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

18

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

321/QD-UBND,Quyết định 321 2023 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 321 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 321 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2023,QĐ 321 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,QĐ 321 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2023,QĐ 321 Tỉnh Ninh Bình mới nhất, số 321 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 321/QD-UBND ngày 21/04/2023,Quyết định 321 Tỉnh Ninh Bình về Công bố thủ

Ban hành: 21/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2023

19

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tuc hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

321/QD-UBND,Quyết định 321 2023,Tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục hành chính đường thủy nội địa Quảng Ngãi,Thủ tục đường thủy nội địa Quảng Ngãi,Công bố thủ tục đường thủy nội địa Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

20

Quyết định 321/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

321/QD-BKHCN,Quyết định 321 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 321 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 321 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023,QĐ 321 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,QĐ 321 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023,QĐ 321 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất, số 321 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định

Ban hành: 07/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!