Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 321/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU VĨNH HỘI ĐÔNG, TỈNH AN GIANG TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Campuchia - Việt Nam về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ký ngày 06 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của các cơ quan: Bộ Ngoại giao (tờ trình số 337/TTr-BNG-UBBGQG ngày 11 tháng 02 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (công văn số 4397/UBND-KT ngày 02 tháng 12 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 745/BTC-TCHQ ngày 15 tháng 01 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 433/BGTVT-QHQT ngày 21 tháng 01 năm 2009), Quốc phòng (công văn số 242/BQP-ĐN ngày 15 tháng 01 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 178/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2009), Công an (công văn số 67/BCA-A11 ngày 12 tháng 01 năm 2009), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 18/BVHTTDL-TCCB ngày 05 tháng 01 năm 2009), Công thương (công văn số 0185/BCT-TMMN ngày 07 tháng 01 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo chính thức với phía Campuchia vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) bố trí người và trang thiết bị thích hợp để thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phù hợp với thực tế, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Công an, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các vụ: TH, QHQT, KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (4), Trường.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 về nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.486

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!