Tra cứu 285/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 285/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207521 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

285/QD-TTg,Quyết định 285 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 285 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285/QD-TTg ngày 06/04/2024,Quyết định

Ban hành: 06/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

2

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2013 về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

285/QD-TTg,Quyết định 285 2013,Thủ tướng Chính phủ,Mở Sân bay Thọ Xuân ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 285/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

3

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

285/QD-TTg,Quyết định 285 2011 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2011,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2011,QĐ 285 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 285 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 285/QD-TTg ngày 24/02/2011,Quyết định

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

4

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Unilever Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

285/QD-TTg,Quyết định 285 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 285/QĐ-TTg

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

5

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

285/QD-UBND,Quyết định 285 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 285 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 285 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 285 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 285 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 285 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 285/QD-UBND ngày 20/05/2024,Quyết định 285 Tỉnh Kon Tum về Thủ tục hành chính ngành

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2024

6

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Bạc Liêu

285/QD-UBND,Quyết định 285 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 285 năm 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 285 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2024,QĐ 285 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2024,QĐ 285 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất, số 285 năm 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 285/QD-UBND ngày 28/02/2024,Quyết định 285 Tỉnh Bạc Liêu về Danh mục thủ tục

Ban hành: 28/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

7

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2019-2023

285/QD-UBND,Quyết định 285 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 285 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 285 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2024,QĐ 285 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2024,QĐ 285 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất, số 285 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 285/QD-UBND ngày 28/02/2024,Quyết định 285 Tỉnh Sóc Trăng về kết quả hệ

Ban hành: 28/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2024

8

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

285/QD-UBND,Quyết định 285 2024 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 285 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 285 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2024,QĐ 285 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2024,QĐ 285 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất, số 285 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 285/QD-UBND ngày 20/02/2024,Quyết định 285 Tỉnh Vĩnh Long về công bố thủ

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2024

9

Quyết định 285/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

285/QD-UBND,Quyết định 285 2024 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 285 năm 2024 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 285 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2024,QĐ 285 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2024,QĐ 285 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất, số 285 năm 2024 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 285/QD-UBND ngày 30/01/2024,Quyết định 285 Tỉnh Khánh Hòa về Phê duyệt Kế

Ban hành: 30/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

10

Quyết định 285/QĐ-UBND về tạm giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

285/QD-UBND,Quyết định 285 2023 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 285 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 285 Tỉnh Bình Phước ban hành 2023,QĐ 285 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,QĐ 285 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2023,QĐ 285 Tỉnh Bình Phước mới nhất, số 285 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 285/QD-UBND ngày 27/02/2023,Quyết định 285 Tỉnh Bình Phước về tạm

Ban hành: 27/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2024

11

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang

285/QD-UBND,Quyết định 285 2023,Tỉnh Hậu Giang,Đề án thành lập Khu Công nghệ số Hậu Giang,Đề án thành lập Khu Công nghệ số Hậu Giang 2023,Thành lập Khu Công nghệ số Hậu Giang 2023,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

12

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

285/QD-UBND,Quyết định 285 2023,Tỉnh Cà Mau,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Cà Mau,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Cà Mau,Quy hoạch sử dụng đất Cà Mau 2023,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2023

13

Quyết định 285/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

285/QD-BNV,Quyết định 285 2022 Bộ Nội vụ,Quyết định 285 năm 2022 Bộ Nội vụ,Quyết định 285 Bộ Nội vụ ban hành 2022,QĐ 285 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,QĐ 285 Bộ Nội vụ áp dụng 2022,QĐ 285 Bộ Nội vụ mới nhất, số 285 năm 2022 Bộ Nội vụ,Quyết định 285/QD-BNV ngày 05/04/2022,Quyết định 285 Bộ Nội vụ về Hoàn thiện hệ thống văn bản ngành Nội vụ 2022,QĐ 285

Ban hành: 05/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

14

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành

285/QD-UBND,Quyết định 285 2022,Tỉnh Bắc Giang,Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh Bắc Giang,Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh Bắc Giang đến 2030,Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh Bắc Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

15

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

285/QD-UBND,Quyết định 285 2022,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Thủ tục hành chính đầu tư vốn hỗ trợ phát triển,Thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch Hòa Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2022

16

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

285/QD-UBND,Quyết định 285 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

17

Quyết định 285/QĐ-BGDĐT năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

285/QD-BGDDT,Quyết định 285 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công khai quyết toán ngân sách 2020,Công khai quyết toán ngân sách của Bộ Giáo dục 2020,Công bố công khai quyết toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

18

Quyết định 285/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

285/QD-BGTVT,Quyết định 285 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa,Công bố thủ tục hành chính Bộ giao thông,Thủ tục hành chính đường thủy Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

19

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

285/QD-UBND,Quyết định 285 2021,Tỉnh Yên Bái,Phát triển Trường phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành,Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành,Trường phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

20

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

285/QD-UBND,Quyết định 285 2021,Tỉnh Trà Vinh,Phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục Ủy ban tỉnh Trà Vinh,Quy trình giải quyết thủ tục của Văn phòng Ủy ban Trà Vinh,Giải quyết thủ tục của Văn phòng Ủy ban tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!