Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2013 về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 285/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ SÂN BAY THỌ XUÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 909/BGTVT-KCHT ngày 29 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc mở Sân bay Thọ Xuân khai thác hàng không dân dụng, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí:

- Sân bay Thọ Xuân nằm trong địa giới hành chính thuộc địa phận thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

+ Phía Đông giáp thôn Xuân Tân, Xuân Vinh - xã Xuân Hưng;

+ Phía Tây giáp thôn Đồng Tiến - xã Thọ Lâm;

+ Phía Nam giáp thôn Ngọc Lập, Đồng Thịnh - xã Xuân Sơn;

+ Phía Bắc giáp thôn Quần Ngọc - xã Thọ Lâm.

- Tọa độ điểm quy chiếu sân bay: Tọa độ điểm quy chiếu sân bay là giao điểm của trục tim đường CHC 13/31 và trục tim đường lăn S4, có tọa độ: 19°54'09''B - 105°28'09''Đ (hệ tọa độ WGS-84).

2. Loại hình sân bay: Sân bay nội địa, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ.

3. Tính chất sử dụng: dùng chung dân dụng và quân sự.

4. Quy mô: Sân bay cấp 4C, tiếp nhận các loại tàu bay A320, A321 và tương đương trở xuống.

Nhà ga hành khách có công suất 600.000 hành khách/năm; 190 hành khách/giờ cao điểm.

5. Doanh nghiệp khai thác cảng: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 285/QD-TTg

Hanoi, February 05, 2013

 

DECISION

ON OPENING OF THO XUAN AIRPORT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization of December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation of June 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2007/ND-CP, of May 25, 2007 on management and operation of airports and airfields;

At the proposal of The Minister of Transport at the Report No. 909/BGTVT-KCHT, of January 29, 2013,

DECISION:

Article 1. To approve the opening of Tho Xuan airport for civil aviation operation, with the following principal contents:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2013 về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.395

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171