Tra cứu 208/KH-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 208/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181874 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 208 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 208 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,KH 208 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,KH 208 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,KH 208 Tỉnh Kon Tum mới nhất,KH số 208 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 22/01/2024,Kế hoạch 208 Tỉnh Kon Tum về bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2024

2

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/BCSĐ về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch 208 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch 208 Tỉnh Bắc Giang ban hành 2023,KH 208 Tỉnh Bắc Giang còn hiệu lực,KH 208 Tỉnh Bắc Giang áp dụng 2023,KH 208 Tỉnh Bắc Giang mới nhất,KH số 208 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 23/12/2023,Kế hoạch 208 Tỉnh Bắc Giang về thực hiện xây dựng nếp

Ban hành: 23/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2023

3

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 208 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 208 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2023,KH 208 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,KH 208 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2023,KH 208 Thành phố Đà Nẵng mới nhất,KH số 208 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 13/11/2023,Kế hoạch 208 Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 13/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2023

4

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch 208 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch 208 Tỉnh Yên Bái ban hành 2023,KH 208 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,KH 208 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2023,KH 208 Tỉnh Yên Bái mới nhất,KH số 208 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 04/10/2023,Kế hoạch 208 Tỉnh Yên Bái về xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Ban hành: 04/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2023

5

Kế hoạch 208/KH-UBND thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 208 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 208 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,KH 208 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 208 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,KH 208 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 208 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày

Ban hành: 03/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2023

6

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2025

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 208 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 208 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,KH 208 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,KH 208 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,KH 208 Thành phố Cần Thơ mới nhất,KH số 208 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 26/09/2023,Kế hoạch 208 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 26/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2023

7

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

208/KH-UBND,Kế hoạch 208 2023 Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch 208 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch 208 Tỉnh Cà Mau ban hành 2023,KH 208 Tỉnh Cà Mau còn hiệu lực,KH 208 Tỉnh Cà Mau áp dụng 2023,KH 208 Tỉnh Cà Mau mới nhất,KH số 208 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 28/08/2023,Kế hoạch 208 Tỉnh Cà Mau về Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh

Ban hành: 28/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2023

8

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do tỉnh Cà Mau ban hành

--------------- Số: 208/KH-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 11 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 07/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2022

9

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN “GIẢI QUYẾT ĐIỂM, TỤ ĐIỂM VÀ CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” GIAI ĐOẠN

Ban hành: 04/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2022

10

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 26 tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022 - 2027” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Thực

Ban hành: 26/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2022

11

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

--------------- Số: 208/KH-UBND Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2022 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN VỚI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2025 Căn cứ Chương trình hành động số

Ban hành: 30/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

12

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

--------------- Số: 208/KH-UBND Kiên Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2022 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2022

13

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 về thúc đẩy thực hiện; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội

Số: 208/KH-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022 KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN; ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố (sau đây gọi là Kế hoạch) đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại Nghị

Ban hành: 03/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

14

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

208/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm

Ban hành: 07/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2022

15

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 208/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH - Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

16

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 94-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

--------------- Số: 208/KH-UBND Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 94-KL/TU NGÀY 21/10/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU, NGÀY 19/12/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XV) VỀ TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ban hành: 29/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

17

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

--------------- Số: 208/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

18

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Hậu Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2021   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM MŨI 3 VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 - 2022 Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

19

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thái Nguyên ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2022

20

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 triển khai kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh và quản lý người lưu trú, ra vào Tỉnh, làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TIÊM CHỦNG, XÉT NGHIỆM, QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 KHỎI BỆNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LƯU TRÚ, RA VÀO TỈNH, LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ

Ban hành: 25/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!