Tra cứu 16/VBHN-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2023,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2023,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 03/11/2023,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 03/11/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2023

2

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 07/07/2022,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 07/07/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

3

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2021,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2021,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 16/12/2021,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 16/12/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

4

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 06/03/2020,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 06/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

5

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2019,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2019,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 22/01/2019,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

6

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2018,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2018,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 10/05/2018,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

7

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2017,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2017,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 24/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

8

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2016,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2016,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 21/10/2016,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

9

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2015,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2015,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 17/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

10

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ Tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2014,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2014,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 12/02/2014,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 12/02/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

11

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính ban hành 2013,VBHN 16 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 16 Bộ Tài chính áp dụng 2013,VBHN 16 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 16 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 04/11/2013 BỘ TÀI

Ban hành: 04/11/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!