Tra cứu 158/2005/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 158/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 247014 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch

158/2005/ND-CP,Nghị định 158 2005 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 158/2005/ND-CP ngày 27/12/2005,Nghị định 158 Chính phủ về Đăng ký hộ tịch 2005,NĐ 158 Chính phủ về Đăng ký hộ

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12

Ban hành: 10/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

3

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

4

Chỉ thị 27/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ Trong những năm qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, cải cách hành chính những sai sót về hộ tịch, điều chỉnh các loại giấy tờ tuỳ thân, cơ bản đáp ứng được nhu cầu

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

5

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Lâm Đồng ban hành

CHỈ THỊ V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Trong những năm qua, những cố gắng của toàn bộ hệ thống tổ chức quản lý và đăng ký hộ tịch tỉnh Lâm Đồng đã được kiện toàn và củng cố, tạo nên bước chuyển biến tích cực của công tác quản lý, đăng ký hộ tịch. Hoạt

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

6

Chỉ thị 26/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Vinh, ngày 26 tháng 9 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 26/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

7

Chỉ thị 40/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp, đạt được

Ban hành: 15/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

8

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Ngày 27/12/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006; để nghiêm túc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định trên,

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Chỉ thị 11/2006/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Bình Dương ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Ngày 27/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006 để thay thế cho Nghị định số 83/1998/NĐ-CP, ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ

Ban hành: 07/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

10

Chỉ thị 04/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Lai Châu ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG‎ KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Sau 8 năm thực hiện công tác hộ tịch theo quy định của Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, tại tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành công bước đầu trong việc tạo ra một tập quán pháp

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

11

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP do tỉnh Long An ban hành

Số: 09/2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 23 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

12

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ,Đăng ký quản lý hộ tịch ,Quản lý hộ tịch Hồ Chí Minh,Đăng ký hộ tịch Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

13

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Bến Tre ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Ngày 27/12/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP được ban hành, dẫn đến nhiều thay đổi

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

14

Chỉ thị 03/CT-CT thực hiện Nghị định 158/2005/NÐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

158/2005/NÐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có một vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Ðăng ký và quản lý hộ tịch để xác định những sự kiện pháp lý cơ bản về tình trạng nhân thân

Ban hành: 02/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

15

Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

16

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

Số: 11/2008/TTLT-BTP-BNG Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2009

17

Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

158/2020/ND-CP,Nghị định 158 2020 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 158/2020/ND-CP ngày 31/12/2020,Nghị định 158 Chính phủ về Thị trường chứng khoán phái sinh 2020,NĐ 158 Chính

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

18

Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

158/2018/ND-CP,Nghị định 158 2018 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 158/2018/ND-CP ngày 22/11/2018,Nghị định 158 Chính phủ về Tổ chức lại 2018,NĐ 158 Chính phủ về Tổ chức lại

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

19

Nghị định 158/2017/NĐ-CP về quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 do Chính phủ ban hành

158/2017/ND-CP,Nghị định 158 2017 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 158/2017/ND-CP ngày 27/12/2017,Nghị định 158 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu 2017,NĐ 158 Chính phủ về Biểu

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

20

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

158/2016/ND-CP,Nghị định 158 2016 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016,Nghị định 158 Chính phủ về Luật Khoáng sản 2016,NĐ 158 Chính phủ về Luật

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!