Tra cứu Công Văn 158/2005/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 158/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62866 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 2488/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2488/BTP-HCTP V/v thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Tư

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

2

Công văn 2112/BTP-HCTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

2112/BTP-HCTP,Công văn 2112 2006,Bộ Tư pháp,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2112/BTP-HCTP V/v hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

3

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/BNN-TCCB,Công văn 01 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, thực hiện NĐ 158/2007/NĐ-CP,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TCCB V/v thực hiện

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

4

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7214/VPCP-KTTH,Công văn 7214 2012,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

5

Công văn số 158/CP-CN ngày 14/02/2003 của Chính phủ về việc điều chính giá gói thầu BC6 (di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật) Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy

158/CP-CN, Công văn 158, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158/CP-CN V/v điều chỉnh giá gói thầu BC6 (di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật) Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003 Kính

Ban hành: 14/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

6

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Công Thương. Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2129/BCT-TTTN ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

7

Công văn 158/TCT-DNNCN năm 2023 về thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định: “11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: “Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản 1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. 2. Giá chuyển nhượng bất

Ban hành: 17/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2023

8

Công văn 158/BNV-CQĐP năm 2023 về xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô do Bộ Nội vụ ban hành

thuộc Thủ đô trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng thì đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ động xây dựng Đề án này sau khi có kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của

Ban hành: 14/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2023

9

Công văn 8576/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 8576/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

10

Công văn 6442/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6442/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

11

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Các Tập đoàn, các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

12

Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

giai đoạn 2 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 2. Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh tại điểm 1 nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

13

Công văn 158/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

ngày 14 tháng 2 năm 2020 Kính gửi: Văn phòng Bộ Căn cứ quy định tại điểm e khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

14

Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

dẫn các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; việc mở Sổ quản

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

15

Công văn 158/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên (email: nhatnguyentvxd@gmail.com) Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Việc thực hiện dịch vụ tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

16

Công văn 7161/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 5631/BCT-TTTN

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

17

Công văn 158/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 420/2018/CV-TADS của Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành

2005, Điều 49 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, phần sở hữu riêng này được ghi rõ trong hợp đồng mua bán. Phần sở hữu riêng của căn hộ nhà chung cư bao gồm: (1) phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó; (2) hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ. 2. Căn cứ quy

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

18

Công văn 784/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở GDHH Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; -

Ban hành: 29/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

19

Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

506/BNV-CCVC,Công văn 506 2008,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 506/BNV-CCVC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

20

Công văn 158/TCT-CS năm 2017 về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9247/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ nêu trên, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định các khoản chi được trừ khi

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!