Tra cứu 150/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 150/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207205 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 150 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150/QD-TTg ngày 06/02/2024,Quyết định

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2024

2

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,QĐ 150 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 150 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 150/QD-TTg ngày 28/01/2022,Quyết định

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

3

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cung cấp gạo,Gạo dự trữ quốc gia,Trợ cấp gạo ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

4

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

5

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 150/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

6

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 150/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2008

7

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2003 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2003,Thủ tướng Chính phủ,Hợp tác kinh tế quốc tế,Thành viên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

8

​Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai

150/QD-UBND,Quyết định 150 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 150 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 150 Tỉnh Gia Lai ban hành 2024,QĐ 150 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 150 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2024,QĐ 150 Tỉnh Gia Lai mới nhất, số 150 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 150/QD-UBND ngày 11/03/2024,Quyết định 150 Tỉnh Gia Lai về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 11/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2024

9

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2019-2023

150/QD-UBND,Quyết định 150 2024 Quận Phú Nhuận,Quyết định 150 năm 2024 Quận Phú Nhuận,Quyết định 150 Quận Phú Nhuận ban hành 2024,QĐ 150 Quận Phú Nhuận còn hiệu lực,QĐ 150 Quận Phú Nhuận áp dụng 2024,QĐ 150 Quận Phú Nhuận mới nhất, số 150 năm 2024 Quận Phú Nhuận,Quyết định 150/QD-UBND ngày 29/02/2024,Quyết định 150 Quận Phú Nhuận về Hệ thống văn

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2024

10

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

150/QD-UBND,Quyết định 150 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 150 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 150 Tỉnh Sơn La ban hành 2024,QĐ 150 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,QĐ 150 Tỉnh Sơn La áp dụng 2024,QĐ 150 Tỉnh Sơn La mới nhất, số 150 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 150/QD-UBND ngày 26/01/2024,Quyết định 150 Tỉnh Sơn La về công bố thủ tục hành chính của Sở

Ban hành: 26/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2024

11

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

150/QD-UBND,Quyết định 150 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 150 năm 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 150 Tỉnh An Giang ban hành 2024,QĐ 150 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,QĐ 150 Tỉnh An Giang áp dụng 2024,QĐ 150 Tỉnh An Giang mới nhất, số 150 năm 2024 Tỉnh An Giang,Quyết định 150/QD-UBND ngày 22/01/2024,Quyết định 150 Tỉnh An Giang về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

12

Quyết định 150/QĐ-BYT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Nghị định 88/2023/NĐ-CP thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế

150/QD-BYT,Quyết định 150 2024 Bộ Y tế,Quyết định 150 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 150 Bộ Y tế ban hành 2024,QĐ 150 Bộ Y tế còn hiệu lực,QĐ 150 Bộ Y tế áp dụng 2024,QĐ 150 Bộ Y tế mới nhất, số 150 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 150/QD-BYT ngày 18/01/2024,Quyết định 150 Bộ Y tế về 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm 2024,QĐ 150 Bộ Y tế

Ban hành: 18/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

13

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025

150/QD-UBND,Quyết định 150 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 150 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 150 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2023,QĐ 150 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 150 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2023,QĐ 150 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất, số 150 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 150/QD-UBND ngày 24/04/2023,Quyết định 150 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 24/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2023

14

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

150/QD-UBND,Quyết định 150 2023,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình thủ tục hành chính Xuất bản Tuyên Quang,Quy trình thủ tục Xuất bản in phát hành Tuyên Quang,Công bố thủ tục hành chính Xuất bản Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2023

15

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

150/QD-UBND,Quyết định 150 2023,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính văn hóa thuộc Ủy ban cấp huyện,Thủ tục văn hóa thuộc Ủy ban cấp huyện Phú Yên,Thủ tục văn hóa thuộc Ủy ban huyện Phú Yên 2023,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

16

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế

150/QD-UBND,Quyết định 150 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 150 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 150 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,QĐ 150 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,QĐ 150 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,QĐ 150 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, số 150 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 150/QD-UBND ngày 13/01/2023,Quyết định

Ban hành: 13/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2023

17

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

150/QD-UBND,Quyết định 150 2022,Tỉnh Kon Tum,Quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy Kon Tum,Quy hoạch sử dụng đất Sa Thầy Kon Tum 2021 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy 2021 2030,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

18

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả (“5 tại chỗ”) thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

150/QD-UBND,Quyết định 150 2022,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt quy trình thủ tục hành chính 5 tại chỗ,Thủ tục hành chính 5 tại chỗ thuộc Sở Khoa học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2022

19

Quyết định 150/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin quản lý vi phạm Hải quan - QLVP 14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

150/QD-TCHQ,Quyết định 150 2022 Tổng cục Hải quan,Quyết định 150 năm 2022 Tổng cục Hải quan,Quyết định 150 Tổng cục Hải quan ban hành 2022,QĐ 150 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,QĐ 150 Tổng cục Hải quan áp dụng 2022,QĐ 150 Tổng cục Hải quan mới nhất, số 150 năm 2022 Tổng cục Hải quan,Quyết định 150/QD-TCHQ ngày 28/01/2022,Quyết định 150 Tổng cục

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2022

20

Quyết định 150/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

150/QD-BTP,Quyết định 150 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 150 năm 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 150 Bộ Tư pháp ban hành 2022,QĐ 150 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 150 Bộ Tư pháp áp dụng 2022,QĐ 150 Bộ Tư pháp mới nhất, số 150 năm 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 150/QD-BTP ngày 28/01/2022,Quyết định 150 Bộ Tư pháp về Kế hoạch công tác của Cục Công nghệ thông tin

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!